Ensi viikolla sekä kesän aikana asialistalla muun muassa seuraavaa.

 

26.6. MMM:n lausuntopyyntö MMM:n asetuksesta hallinkiintiöksi 2024–2027

27.6. MMM:n lausuntopyyntö ehdotuksesta kalatalouden huoltovarmuutta parantavista toimenpiteistä

28.6. TEM:n lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta

30.6. Metsähallituksen lausuntopyyntö Saaristomeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelman sekä Saaristomeren kansallispuiston järjestyssäännön päivityksestä

30.6. VRN ja THL, kansallinen ravitsemussuositus, julkinen kommentointi

4.7. TEM:n lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi merituulivoimasta talousvyöhykkeellä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

5.–6.7. Valtakunnalliset ammattikalastusmessut Reposaaressa

11.–12.7. SAKL toimisto suljettu

15.7. Högsta förvaltningsdomstolen, begäran om svar med anledning av yttrande av Ålands landskapsregering, Bogskär naturreservat, ÅLR beslut 7.12.2023

7.8. EU-komission kysely hyljetuotteiden kauppaa koskevan EU-lainsäädännön toimivuudesta sulkeutuu, lisätietoja https://sakl.fi/maa-ja-metsatalousministerio-kannustaa-vaikuttamaan-komissioon-hyljetuotteiden-kaupan-sallimiseksi/

15.–16.8. Pro Kalan hallituksen kesäkokous, Hailuoto

23.8. Edustajan nimeäminen merialuesuunnittelun sektoriyhteyshenkilöryhmään

29.8. Kalastuselinkeinon kesätapahtuma 2024, Tampere. Enemmän tietoa tapahtumasta kesän aikana.

29.–30.8. SAKL:n hallituksen kesäkokous, Tampere