Ensi viikolla ja lähitulevaisuudessa asialistalla muun muassa seuraavaa.

28.5. Keskustelu Ruotsin ehdotuksesta silakan troolikalastuksen kokeiluluonteisista kieltoalueista, Selkämeri ja pääallas

30.5. STM:n lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta (Välitä viljelijästä -projektin laajentaminen ja vakinaistaminen)

30.5. OX2 Halla merituulivoimahankkeen YVA seurantaryhmän 2. kokous (Teams)

31.5. ICES:n kanta-arviot ja kiintiösuositukset vuodelle 2025 julkaistaan

4.6. EU17 kalastusjaosto (Teams), ICES:n neuvonanto sekä kiintiösuositukset, Suomen kanta

4.6. Syke, begäran om utlåtande om bedömningsrapport och ansökan om tillstånd av ett havsbaserat industriområde för vindkraft, Eystrasalt i Sveriges ekonomiska zon – projektansvarigs svar på tidigare utlåtanden

6.6. MMM:n lausuntopyyntö kalastuksesta annetun valtioneuvoston 12 §:n muuttamisesta (siiankalastuksen solmuväli Merenkurkussa)

7.6. Luke, silakan skenaarioraportti (Teams), raportin esittely haastatteluihin osallistuneille, keskustelua

13.6. MMM:n elinkeinokalatalousyksikön ja kalaelinkeinojärjestöjen välinen tapaaminen (Teams)

14.6. VARELY:n lausuntopyyntö; Ilmatar Offshore Ab:n merituulivoimahanke Bothnia, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

28.6. TEM:n lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta

30.6. Metsähallituksen lausuntopyyntö Saaristomeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelman sekä Saaristomeren kansallispuiston järjestyssäännön päivityksestä

4.7. TEM:n lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi merituulivoimasta talousvyöhykkeellä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

5.–6.7. Valtakunnalliset ammattikalastusmessut Reposaaressa

29.–30.8. SAKL:n hallituksen kesäkokous, myös avoin osuus. Ohjelma tarkentuu.