Ensi viikolla (ja toukokuussa) asialistalla muun muassa seuraavaa.

 

7.5. Kalan markkinoinnin ja laadun kehittämisen (KaMaLa) ohjausryhmä (Teams)

 

14.5. Kansallisen kalatalousverkoston kokous (Teams)

 

17.5. MMM:n lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi vapaa-ajankalastuksen saalisilmoituksesta

 

17.5. Silakankalastuksen skenaariot, raporttiluonnos (Teams)

 

20.5. SYKE:n lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Gävle Öst -merituuliteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

 

22.5. EMKVR:n seurantakomitean kokous, Helsinki

 

24.5. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö, ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Korsnäsin merituulivoimateollisuusalue ja merikaapelireitit

 

24.5. Korsnäs kommun, delgeneralsprojekt, industriområde för havsvind Korsnäs

 

30.5. STM:n lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta (Välitä viljelijästä -projektin laajentaminen ja vakinaistaminen)

 

31.5. ICES:n kanta-arviot ja kiintiösuositukset vuodelle 2025 julkaistaan.