Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa.

16.2. SKKL:n järjestämä tilaisuus (Teams) YKP-tunnisteesta. Tavoitteena on saada mahdollisimman laajasti ala mukaan sekä hyväksyttyä uusi YKP-tunniste toimialalle.

19.2. MMM:n lausuntopyyntö kaupallisista kalastajista annetun MMM:n asetuksen 4 §:n muuttamisesta

22.2. SYKE:n lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Pleione -merituuliteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

22.2. SYKE:n lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Ran -merituuliteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

1.3. SAKL:n hallituksen kokous (Teams), muun muassa tilinpäätös 2023 ja vuosikokouksen valmistelua, ajankohtaiset asiat