Ensi viikolla (ja alkuvuodesta 2024) muun muassa seuraavaa.

29.12. Avustukset kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2024 (yleisavustus), viimeinen hakupäivä

2.–5.1. Liiton toimisto suljettu

16.1. Kalatalouskoulutuksen sparrausryhmän kokous

19.1. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi saimaannorpan suojelusta kaupalliselle kalastukselle aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta myönnettävästä avustuksesta

23.1. SYKE: n lausuntopyyntö Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavaan Herkules-merituuliteollisuusalueeseen esitetyistä muutoksista

23.1. SYKE: n lausuntopyyntö Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavaan Skidbladner-merituuliteollisuusalueeseen esitetyistä muutoksista

24.-25.1. Nordic Seafood Summit, Göteborg

26.1. Länsstyrelsen i Gävleborgs län, begäran om yttrande, tillstånd för industriområde för havsvind i Sveriges ekonomiska zon,  Eystrasalt Offshore (Eystrasalt Offshore AB)

29.1. SYKE: n lausuntopyyntö Ruotsin muutetuista merialuesuunnitelmista Pohjanlahdelle ja Itämerelle