Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa.

20.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, E-kirjelmä Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2024 (Teams)

21.9. Eduskunnan ympäristövaliokunta, kuuleminen, E-kirjelmä Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2024 (Teams)

22.9. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain muuttamisesta