Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa.

22.5. Pro Kalan hallituksen kokous (Teams)

23.5. MMM:n kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmä (Teams)

23.5. VN TEAS-tutkimushankkeen haastattelu merituulivoimasta

24.5. Seurantakomitea 2014–2020 ja seurantakomitea 2021–2027 kokoukset, Helsinki

25.5. Toimisto suljettu

26.5. AVI lausuntopyynnöt: Kymijoen länsihaaran voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamista koskevat hakemukset, VARELY (Ahvenkosken voimalaitos ja Klåsarön voimalaitos)