24.10. Lausuntopyyntö OX2 Finland Oy:n Hallan merituulivoimapuistohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

25.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen, kirjallinen lausuntopyyntö, HE186/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi (kalastuslain muuttaminen)

25.10. Ympäristöministeriö: HELCOM BSAP keskustelutilaisuus – teemoina luonnon monimuotoisuus ja kalastus (Teams)

26.10. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuuleminen, HE141/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

27.10. Valtioneuvoston kanslia: Suomen Meripolitiikkapäivä, Helsinki

28.10. Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan maatalousjaoston kuuleminen, kirjallinen lausuntopyyntö, HE 154/2022, Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023