Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa.

11.10. Kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmän kokous (Teams)

12.10. Saimaannorpan seurantaryhmän kokous (Teams)

13.–14.10. Melan poronhoitajien ja kalastajien neuvottelukunnan kokous, Kasnäs

14.10. Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain muuttamiseksi, https://mmm.fi/documents/1410837/13973646/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+kalastuslain+muuttamisesta.pdf/60f12980-a16b-6fcc-10c2-8e3ddae74932/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+kalastuslain+muuttamisesta.pdf?t=1663328270355

14.10. Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastonhoitomaksu suuruuden tarkistamisesta (47 euroa/kalenterivuosi)