Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa:

2.5. YKP-lain muutos ja kalastus Ruotsin aluevesillä

3.5. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyyntö (kirjallinen), VNS 2/2022 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026

3.5. Kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmä

4.5. Teams-tapaaminen Ilmatar – SAKL