Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa:

21.4. MMM:n lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta Euroopan meri-, kalatalous-, ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta, viimeinen jättöpäivä