29.3. Toimisto suljettu

31.3. MMM:n lausuntopyyntö kalastusasetuksen 12 §:n (siian kalastuksen rajoittaminen) ja halliurosten poistamisasetuksen 2 ja 4 §:ien muuttamisesta, linkki https://mmm.fi/lausunnolla

31.3. Tilaisuus silakan rysäkalastajille, Taivassalo

31.3. EU-17 kalastusjaosto

1.4. MMM:n lausuntopyyntö kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta, linkki https://mmm.fi/lausunnolla

1.4. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyyntö, E 27/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Kalatalouden valtiontukisääntöjen uudistaminen  

1.4. Tapaaminen Helsingin silakkamarkkinoista