Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa:

24.1. MMM:n lausuntopyyntö Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

25.1. Keskustelu kalan jäljitettävyydestä

28.1. Eduskunnan maa- ja metsätalousministeriön, kirjallinen lausuntopyyntö, E 132/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijaryhmän raporttiin (taksonomia)