21.9. EU17 kalastusjaosto, kalastusmahdollisuudet vuodelle 2022

22.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, E 98/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta (kalastuskiintiöt 2022)

22.9. Tukala -hankkeen ohjausryhmän kokous

23.9. Eduskunnan ympäristövaliokunta, kuuleminen, E 98/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta (kalastuskiintiöt 2022)