Ensi viikolla asialistalla muun muassa:

15.2. Pro Kalan markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous

16.2. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 256/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+256/2020

17.2. Tukala -hankkeen ohjausryhmän kokous

19.2. SAKL:n hallituksen kokous, katso lähemmin tiedotteet