Ensi viikolla asialistalla muun muassa:

18.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, E 84/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta (kirjallinen)