Ensi viikolla asialistalla muun muassa:

15.1. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaa 2021–2027 valmistelevan työryhmän kokous (KJ)

16.1. Viestintäkokous (KJ)

17.1. Esityksen tekeminen: SAKL:n edustus kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunnassa

17.1. Tapaaminen/MMM (KJ)

SAKL:n sähköinen viikkotiedote alkaa ilmestyä tavalliseen tapaan 10.1. Jäsen voi saada viikkotiedotteen ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa liiton toimistoon, osoite sakl@sakl.fi .