Nedan en enkät jord- och skogsbruksministeriets om enhetsvisa fångstkvoter i det kommersiella havsfisket (strömming, vassbuk, lax och torsk).

länken till enkäten

Vi uppmanar berörda fiskeriföretagare att svara på enkäten!

Källa: JSM 17.4.2015