Fiskefartyget Madonna fick i nätfiske 9.5.2022 en torsk som vägde 29,55 kilo, vilket är nytt finskt rekord. Fisken var 144 centimeter lång. Foton: Patrik Lundin, Ålands landskapsregering.

Rekordfisknämnden har godkänt fyra nya finska rekord för det senaste året. De nya rekordfiskarna är torsk 29,55 kilo, björkna 0,980 kilo, flodnejonöga (insjöform) 26 centimeter och den för Finland nya arten östlig skäggtömmad smörbult 7,2 cm. Rekordfisknämnden fattade på sitt möte också ett historiskt beslut och öppnade egna serier för storfisk som släpps tillbaka, dessa rekord mäts enbart i längd.

Vid rekordfisknämndens möten i september och februari godkändes fyra nya finska rekordfiskar. 

Torsken var ännu på 1980-talet en vanlig fångstfisk vid vår kust. Nuförtiden får man torsk mycket sällan, men torsken är aningen allmännare i åländska vattnen. I maj ifjol fick man i Naturresursinstitutet och Ålands landskapsregeringens forskningsprojekt en torsk på nät som var 141 centimeter lång och vägde 29,55 kilo. De facto var fisken tyngre än det, för fisken vägdes först efter att den rensats.

Björknan är en mörtfisk som liknar braxen, men inte växer sig lika stor. I augusti fick KVVY Tutkimus Oy i samband med fiskundersökningar i Iidesjärvi i Tammerfors en björkna som vägde 0,980 kilo, det vill säga fisken var mycket nära att spräcka den magiska enkilosgränsen.  

Av flodnejonögon förekommer både en havsform och en mindre känd insjöform. Insjöformen leker i vattendrag kopplade till sjöar. I Puruvesi fisk man i samband med trollingfiske ett flodnejonöga som var hela 26 centimeter lång, vilket är nytt rekord för insjöformen.

Östlig skäggtömmad smörbult är en främmande art som påträffades i Finska första gången våren 2022. Arten hör ursprungligen hemma i Kaspiska havet. En 7,2 centimeter östlig skäggtömmad smörbult som nappade på ett metspö i Vederlax i juni är en ny rekordfisk och samtidigt den 81 arten att införas i Finlands rekordfiskregister.

Ny serie för fisk som släpps tillbaka

Rekordfisknämnden fattade på sitt möte i februari ett historiskt beslut genom att öppna helt nya längdserier för fisk som släpps tillbaka efter fångst. De nya serierna och deras anmälningsgränser är: abborre 50 centimeter, harr 58 centimeter, karp 90 centimeter, gös 100 centimeter och gädda 120 centimeter. Med beslutet vill nämnden förbättra fiskarnas möjligheter att anmäla fisk som de släpper tillbaka. Fiskarna förs in i tabellen tillsammans med viktrekorden, men på en egen rad. I fortsättningen kan man alltså för exempelvis abborren i rekordfiskregistret se både viktrekord samt ett längdrekord.

Var noggrann med vägningen och mätningen

Rekordfisknämnden har upprätthållit listan över 2000-talets finska rekord över 20 år. På listan finns nu 81 fiskarter och sex kräftarter. Att få en rekordfisk är inte det lättaste för det finns redan många svårslagna resultat på listan. Förutom de rekordfiskar som godkänns behandlar nämnden årligen anmälningar om många andra stora fiskar, som dock inte lyckas slå rekord eller av andra orsaker kan godkännas. 

Då man får en rekordfisk måste man hålla huvudet kallt. Många potentiella rekord har inte godkänts i nämnden på grund av en bristfällig eller vag anmälan. Oftast är det vägningen som inte gjorts enligt anvisningarna. Det bästa är att föra fisken till närmaste matbutik och be att få väga den på någon av vågarna där. Samtidigt kan man be butiksbiträdet fungera som vittne. Hemmets hushållsvåg eller en digitalvåg som man håller i handen godkänns inte för att väga en rekordfisk. 

I den nya längdserien måste man vara lika noggrann. Fisken mäts i vågrät ställning och måttbandet ska ligga rakt under fisken. Fiskens nos ska ligga vid noll och stjärtfenan fast i måttbandet. I mätningsfotografiet måste hela fisken synas och bilden ska vara tagen uppifrån och fotograferas i riktning från nosen neråt. Noggrannare anvisningar finns på nätsidan. Är man uttryckligen på väg ut på jakt efter en storfisk lönar det sig att bekanta sig med de detaljerade instruktionerna redan på förhand.

Alla uppgifter som anmälts till rekordfisknämnden sparas i rekordfiskregistret som finns på nätet på adressen https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/ennatyskalat/.

Rekordfiskregistret, anmälningsblanketter och anvisningar för att anmäla rekordfiskar finns också på adressen https://ahven.net/sv/fiske/rekordfiskar/ och här även på svenska. 

Källa: Centralförbundet för fiskerihushållning info 13.3.2023