Maa- ja metsätalousministeriö on 5.4. antanut ohjeen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman tukien myöntämisestä ja hallinnoinnista. Ohje korvaa aikaisemman ohjeen.

Katso PDF

Lähde: MMM 5.4.2019