Nu har yrkesfiskare möjlighet att ta i bruk och framöver anmäla alla kustfiskefångster elektroniskt via er web-browser.

Elektroniska tjänsten erbjuds av jord- och skogsbruksministeriet, och administreras av kustens NTM-centraler !

Inloggning sker på adressen:

https://fangstanmalan.mmm.fi

Om det känns bättre att gå via JSM:s sidor är länken följande: https://saalisilmoitus.mmm.fi/kirjautuminen.html För tillfället nämns endast laxfiskeanmälan, men det är bara att logga in och sedan välja Kustfiskeblanketten.

1. Identifiera dig till tjänsten via statens VETUMA-service, som sker via din personliga banks identifieringstjänst.

2. Då du loggats in i systemet välj först Inställningar menyvalet, där du skall ställa in grunduppgifterna, gällande använda fartyg/båtar, hamnar/lossningsplatser och redskap/bragder.

3. Då inställningarna sparats kan du omedelbart påbörja inmatningen av dina fångstuppgifter för år 2014 genom Kustfiske- menyvalet !

Noggrannare bruksanvisningar finns i systemet då ni loggat in.

Ta kontakt ifall det framkommer problem vid användningen av systemet !

Jari Hakala (Jari.Hakala@ely-keskus.fi / tfn. 0295 028 554)

Källa: Egentliga Finlands NMT-central 17.3.2014