Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4.2023, ennakkoäänestys 22.-28.3.2023.

Elinkeinokalatalouden ja ammattikalastuksen kannalta on tärkeää, että uudessa eduskunnassa ja hallituksessa on edes joku, joka on aidosti kiinnostunut meistä sekä kotimaisen kalan tuotannosta ja tarjonnasta. Vaikka elinkeinokalatalouden edustajilla ja ammattikalastuksella ei ole paljon ääniä, on syytä käyttää niitä järkevästi!

Kalatoimialan keskeiset elinkeinokalatalouden järjestöt ovat julkistaneet yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa otsikolla Mahdollisuudet tuottaa kotimaista kalaa on otettava täysimääräisinä käyttöön.

Suomalaiset kuluttajat haluavat syödä kotimaista kalaa, mutta suurin osa kulutuksesta on suuntautunut tuontikalaan. Kotimaisen kalan osuus kulutuksesta ei voi nousta, ellei ammattikalastuksen ja kalanviljelyn tuotanto kasva.

Kotimainen kalatalous on kansainvälisestikin erinomainen esimerkki modernin elinkeinotoiminnan ympäristövastuullisuudesta. Kalatalous on vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä ja tuo haja-asutusalueille työtä ja toimeentuloa.

Keskeistä on, että valtioneuvoston vuonna 2021 hyväksymää Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa toimeenpannaan seuraavalla hallituskaudella tehokkaasti ja viipymättä. Nyt on myös tuloksia saatava aikaiseksi kauniiden kirjausten ja lupausten lisäksi!

Kala-alan järjestöjen yhteiset tavoitteet seuraavan hallituksen ohjelmaan:

  1. Parannetaan koko elinkeinokalatalouden arvoketjun toimintaedellytyksiä
  2. Turvataan ammattikalastuksen tulevaisuus elinkeinona
  3. Hyödynnetään kalanviljelyn tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Suomen Kalakauppiasliitto

Kalatoimialan tavoitteista tarkemmin PDF

Lähde: Kalatoimialan elinkeinojärjestöt 6.10.2022 ja lisäys SAKL 17.2.2023