Eduskunta hyväksyi täysistunnossa 28. kesäkuuta vuoden 2022 toisen lisätalousarvion valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisesti.​ Mietintöön sisältyi kolme vastalausetta.​

Vuoden 2022 toinen lisätalousarvioesitys on poikkeuksellisen suuri, mikä johtuu Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan synnyttämistä määrärahatarpeista. Toinen lisätalousarvio lisää valtion nettolainanoton tarvetta 1,3 mrd. eurolla. Lisäyksiä on tulossa erityisesti puolustuskyvyn vahvistamiseen ja huoltovarmuuden parantamiseen. Lisätalousarviota on tarkoitus soveltaa heinäkuun​ alusta alkaen.​​

Valtionvarainvaliokunnan kirjaus kalataloudesta:

Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että myös kalatalous on huomioitu huoltovarmuutta parantavissa toimenpiteissä. Merialueilla ja sisävesillä toimiville kalatalouden yrityksille esitetään 5 milj. euroa (mom. 30.40.62) tuotantokustannusten nousun ja kansainvälisen kriisin aiheuttamien vaikutusten kompensointiin. 

Lähde: Eduskunta 28.6.2022