Under perioden 25.8 kl 16.15–4.9.2017 kommer Landsbygdsverkets informationssystem och e-tjänster att vara avstängda. Bland annat e-tjänsterna Vipu och Hyrrä ligger nere då. Driftsavbrottet gäller också systemen hos andra myndigheter inom JSM:s förvaltningsområde. Så snart tjänsterna igen är tillgängliga informerar vi om saken. 

Du som söker företags- eller projektstöd

Om du planerar att ansöka om företags- eller projektstöd eller utbetalning av dem så kontakta NTM-centralen för att få reda på ansökningarnas handläggningstider. NTM-centralerna och Leadergrupperna ger sökandena mer detaljerade anvisningar om t.ex. när man allra senast ska lämna in ansökan via Hyrrä för att den ska hinna behandlas före avbrottet.

När ansökan har blivit anhängig kan du påbörja en insats som stöds. Om det är nödvändigt för dig att ansökan anhängiggörs 25.8–4.9.2017 kan du lämna in ansökan på pappersblankett till NTM-centralen eller Leadergruppen.

Om det är aktuellt att ansöka om utbetalning, gör då betalningsansökan i Hyrrä antingen i god tid före avbrottet eller efter avbrottet. Att ge in betalningsansökan i pappersform försnabbar i praktiken inte betalningshandläggningen. Inga stöd betalas ut medan driftsavbrottet pågår.

Källa: Mavi 10.8.2017

OBS! Se också direktiv 4.7.2017