Den netop indgået brexitaftale betyder, at danske fiskere fra 1. januar afgiver en fjerdedel af de fiskekvoter, de tidligere har fanget i britisk farvand. Dansk fiskeri står derfor overfor store udfordringer, der koster mange arbejdspladser i de danske fiskerihavne.  

Brexitaftalen kommer til at koste dansk fiskeri dyrt. Det står klart efter indholdet i aftalen mellem EU og Storbritannien er faldet på plads.  Danske fiskere henter normalt op mod 40% af deres fangster og 30% af omsætningen i britisk farvand. Fra nytår skal de danske fiskere for at fastholde adgangen til britisk farvand afgive fiskekvoter til Storbritannien til en værdi i omegnen af 1,5 milliarder kroner. Det er en høj pris, som skaber dyb bekymring hos formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik-Andersen.

”Det her er meget alvorligt. Vi forventer, at fiskere vil miste deres levebrød, og det bliver et hårdt slag mod Danmark og mod Nord- og Vestjylland, hvor fiskeriet spiller en særlig rolle og er livsnerven i mange lokalsamfund. Jeg har dyb medfølelse overfor de mennesker, der risikerer at miste deres arbejde og levebrød som følge af denne urimelige aftale. Det gælder vores egne medlemmer. Og det gælder dem, der er beskæftiget i følgeerhvervene omkring fiskerihavnene,” lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

I Danmarks Fiskeriforening vil man nu kigge nærmere ind i de konkrete tal for at gøre boet op. Desværre tegner der sig allerede nu et billede af, at regningen for brexit havner hos de fiskere, der leverer de helt almindelige spisefisk så som torsk, sej og rødspætte, der er populære hos de danske forbrugere. Det vækker stor bekymring hos Danmarks Fiskeriforening.

”Det er meget bekymrende, at regningen for brexit rammer nogle fiskere hårdere end andre. Det ser ud til, at konsum-fiskeriet kommer til at betale en urimelig stor andel af prisen for adgang, og det kan blive ødelæggende for deres forretning” siger Svend-Erik Andersen, Danmarks Fiskeriforening.

Forhandlingerne om Brexit har været langstrakte, og det har været et afgørende ønske fra fiskerierhvervet, fra regeringen og fra EU’s forhandlere, at EU’s fiskere fortsat skal kunne fiske i britisk farvand efter de nuværende fordelingsnøgler for fiskerikvoterneder betyder at fiskeriet i store træk vil kunne fortsætte som i dag. Selvom det har været en stærk alliance, må Danmarks Fiskeriforening erkende, at det ikke har været tilstrækkeligt.

”Selvom vi står med det resultat, vi frygtede, skal regeringen have ros for at have kæmpet for dansk fiskeri. Desværre har den vedholdende indsats ikke været nok. Nu skal regeringen vise, at de bakker op om fiskeriet. Vi opfordrer derfor til, at der indkaldes til politiske forhandlinger om en brexitpakke til dansk fiskeri. Pakken skal sikre, at vi fastholder så mange arbejdspladser som overhovedet muligt på kort og lang sigt, og at vi samtidig ruster fiskeriet til at bidrage endnu mere til den grønne omstilling, hvor dansk fiskeri allerede ligger helt fremme blandt de mest bæredygtige i verden,” afslutter Svend-Erik Andersen.

Tilbage i oktober besøgte statsminister, Mette Frederiksen, Skagen havn for at høre mere om, hvad der var på spil under forhandlingerne om brexit, og for at bakke op om dansk fiskeri. Statsministeren gjorde det her klart, at man ikke vil lade fiskeriet i stikken i tilfældet af, at der indgås en aftale, der skader dansk fiskeri. Statsministerens udmelding giver en smule håb hos formanden for Danmarks Fiskeriforening.

Källa: Danmarks fiskeriförening PO 24.12.2020