Den dolda skadan är den del av fångsten som sälen tar utan att den lämnar några spår efter sig. Även den fisk som sälen skrämmer bort från fiskeplatsen är en dold skada, men fast denna skada ofta är den största skadan, är den svår att beräkna.

I torskfisket beräknades att för varje skadad torsk som kom upp med garnen var det 4 torskar som tagits hela av sälen vid det aktuella studietillfället. I sikfisket i norra Östersjön försvann mer än 20 fiskar för varje skadad fisk som kom upp i garnet. Studier av strömmingsfiske med skötar visade att sälen plockar bort stora mängder strömming ur garnen men det största problemet är att sälen skrämmer bort strömmingen från fiskeplatserna.

Raporten ”Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske?”, Aqua reports 2017:9 Program Sälar och Fiskes verksamhet från 1994 till 2017, Sven-Gunnar Lunneryd & Sara Königson