Fiskeristyrelsen har givet 33 fiskefartøjer i Østersøen tilsagn om ophugningsstøtte for i alt 47 mio. kr.

Det skriver Fiskeristyrelsen i en pressemeddelelse

Heraf er 15 bornholmske fiskere, der netop har fået samme tilsagn og positive besked om ophugningsstøtte. Beskeden vækker både glæde, men også sorg, over de kollegaer der ikke kom i betragtning til at få støtten. En støtte der kunne være vejen ud af fiskeriet.

I Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) er der afsat 50 mio. kr. til en ophugningsordning for fartøjer i Østersøen. Formålet med ordningen er at bidrage til at mindske ubalancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder i Østersøen som følge af de seneste års markante kvotenedgange for torsk og den økologiske tilstand for Østersøen generelt.

Til TV2 Bornholm siger fiskerne Claus Stenmann Hansen og Henning Finne, der begge har fået tilsagn om omhugningsstøtte, at det var et længe ventet brev der nu endeligt dumpede ind med posten.

Til TV2 siger begge fiskere, Claus Stenmann Hansen og Henning Finne, at det var et dejligt brev at få fra Fiskeristyrelsen. De var blandt de udvalgte og få der fik ophugningsstøtte. For det var desværre ikke alle der havde søgt, der også fik det.

Formanden for Bornholm og Christiansø’s Fiskerifornening Thomas Thomsen har opgjort det således, at én bornholmsk fisker er røget på en venteliste, og seks andre medlemmer af den lokale fiskeriforening har fået et klart afslag på ophugningsstøtte. Hvilket ikke gør situationen lettere for de tilbageværende, der nu går en økonomisk træg fremtid i møde.

»Det er ikke mindre end en katastrofe og det er svært at juble over støtten, når der er kollegaer der ikke har fået. Vi er jo faktisk som en helt lille familie, der kender hinanden rigtig godt. Så når man hører om én, der ikke har fået – det har man det sgu’ ikke godt med, understreger begge fiskere Claus Stenmann Hansen og Henning Finne overfor TV2 Bornholm.

Fiskeristyrelsen har netop givet tilsagn om ophugningsstøtte til 33 fartøjer for i alt 47 mio. kr. under støtteordningen »ophugning af fiskerfartøjer for torskefiskere i Østersøen«.

I Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) var der afsat 50 mio. kr. til en ophugningsordning for fartøjer i Østersøen. Formålet med ordningen var at bidrage til at mindske ubalancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder i Østersøen, som følge af de seneste års markante kvotenedgange for torsk og den økologiske tilstand for Østersøen generelt.

Fiskeristyrelsen har inden for ansøgningsfristens udløb den 31. december 2022 modtaget i alt 63 ansøgninger. Heraf opfylder 36 ansøgninger støtteordningens ansøgningsbetingelser med ansøgning om et samlet beløb på ca. 68 mio. kr.

Alle ansøgninger er blevet prioriteret i henhold til ordningens kriterier, og der er således blevet givet tilsagn til 33 ansøgere for ca. 47 mio. kr. Da ordningens økonomiske ramme er på 50 mio. kr. er der 3 ansøgninger, som ikke har modtaget tilsagn om støtte, selvom de lever op til støttekriterierne. Ansøgningerne er bl.a. blevet prioriteret ud fra den højeste andel af torskefiskeri fra Østersøen. Restbeløbet på ca. 3 mio. kr. vil i prioriteret rækkefølge blive tilbudt en af de tre ansøgere, der lever op til ordningens kriterier, men hvor de ansøgte beløb falder udenfor den økonomiske ramme for støtteordningen.

For at få udbetalt støtte skal fiskerfartøjerne være ophugget senest den 31. december 2023, og der skal også være anmodet om udbetaling senest denne dato.

Källa: FiskerForum, sfpo 14.2.2023