Sidste år blev torskekvoten i den vestlige Østersø reduceret med 88%. Et stort slag mod Østersøens fiskeri. Med dagens kvoteaftale fastholdes det niveau for torskekvoten, og der ændres ikke på den alvorlige situation, fiskerne står i, selvom kvoten på rødspætter og sild i den centrale Østersø hæves. Østersøens fiskere kigger dermed ind i endnu et hårdt år.

– Der er absolut intet godt at sige om den her aftale. Den fastholder Østersøens fiskere i et jerngreb, og mange fiskere kommer til at bukke under. Det er trist for de havneområder på Fyn, på Sjælland og i særdeleshed på Bornholm, hvor fiskeriet har spillet en særlig rolle, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Med dagens aftale står det fast, at EU-Kommissionen og Ministerrådet beskærer fiskekvoterne mere, end det eksperterne fra det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har lagt op til. Det er et sidespor og direkte erhvervsfjendtligt, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

– Jeg synes, det er en katastrofe, at politikerne i EU ikke lytter til biologerne og dermed ikke lader os fange de fisk, som, de mener, er bæredygtigt. Fisk er både en sund og klimavenlig spise. Alligevel vælger politikerne at stramme skruen mere, end biologerne siger er nødvendigt. Det er for mig at se helt uforståeligt og uansvarligt, siger Svend-Erik Andersen.

Fastholder bøvlede regler

I fiskerierhvervet har man udover størrelsen på kvoterne ønsket et opgør med nogle af de regler, der gør det vanskeligt at udnytte særligt rødspættebestanden.

Man har også haft et ønske om, at lukkeperioderne i Østersøen afskaffes sådan, man kan holde gang i fiskeriet. Desværre lykkes den del af missionen heller ikke.

– Det er skuffende, at vi ikke slipper af med nogle af de regler, der ikke har betydning for torskebestanden, men som spænder ben for fiskeriet efter rødspætter og andre arter. Det er tosset, og det virker mest af alt som om, at EU ønsker en total afvikling af fiskeriet i Østersøen. Det er en skammelig holdning, siger Svend-Erik Andersen.

Behov for ophugning vokser

I fiskerierhvervet står det klart, at situationen i Østersøen er så alvorlig, at behovet for ophugning kun bliver større det kommende år.

I den forbindelse gør fiskerierhvervet det klart, at det skal sikres, at ophugningsordningen bliver tilgængelig for de fiskere, der har brug for det, hvad enten det skyldes det bebudede trawlforbud i Bælthavet eller de voldsomme kvotereduktioner.

– Det er godt, der nu er afsat 50 millioner til ophugning. Nu er der behov for at sikre, at ophugningsordningen kommer ud at virke, og ikke drukner i alle mulige og umulige krav, der betyder, at fiskerne ikke får adgang til ophugning alligevel. Det skal holdes simpelt og enkelt, så de fiskere, der har brug og ønsker ophugning, også kan få det, siger Svend-Erik Andersen.

Källa: Danmarks Fiskeriförening Producent Organisation 17.10.2022