Janne Sankelo eurovaaliehdokas

Kansallinen kokoomus nimesi 4.3. eurovaaliehdokkaita ja Kalankasvattajaliiton Janne Sankelo on heidän joukossaan. Janne Sankelo on toiminut kokoomuksen kansanedustajana kaksi kautta vuosina 2011-2015 ja 2019-2023 ja puolueen varapuheenjohtajana 2012-2018. Kasvatustieteiden maisteri Sankelo on Kauhavan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kokoomuksen maaseutupolitiikan verkoston puheenjohtaja. Poliittisen uran ohella Sankelo on hoitanut maaseutuyrittäjänä Kauhavan Kortesjärvellä sijaitsevaa kotitilaansa Fränti-Kujalaa vuodesta 1998. Tällä hetkellä hän on […]

Päätös kilohailisaaliita koskevan joustomekanismin soveltamisesta vuonna 2024

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016, täytäntöönpanolaki) 24 §:n 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö päättää vuosittain ne Suomen kalastuskiintiöt, joiden osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (1380/2013) 15 artiklan 8 kohdan mukaista mahdollisuutta vähentää muun kuin kohdelajin kiintiön ylittäneet saaliit tai saaliit, joita varten ei ole kiintiötä, enintään yhdeksän […]

Utrikeshandeln med fisk, 9/2023 (preliminär)

I september 2023 var värdet på den fisk och de fiskprodukter som importerades till Finland cirka 49,4 miljoner euro, dvs. cirka åtta miljoner kilo. Av importen var cirka 4,5 miljoner kilo färsk hel lax, av vilken 69 procent gick vidare till Europa och 1,4 miljoner kilo blev kvar inlandet. Fisk och fiskprodukter exporterades för 23,5 […]