Pohjanlahden silakkakiintiö suurenee

EU:n kalastusneuvosto päätti 28.6. uudesta Pohjanlahtea koskevasta silakkakiintiöstä. Silakkakiintiö suurenee huomattavasti. Uusi kiintiö perustuu ICES:n toukokuussa antamaan tieteelliseen neuvonantoon. Uusi kiintiö ICES osa-alueille 30-31 on 117 485 tonnia (+81 %), josta Suomen osuus on 96 321 tonnia ja Ruotsin 21 164 tonnia. Päätös astuu voimaan 1.7.2021. Suomen kokonaissaalis alueella on tällä hetkellä noin 42 000 tonnia (28.6.). Lähde: Euroopan […]

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2022

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2022 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2022. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2021. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 86 729 – 111 714 tonnia, pistearvo 111 345 tonnia (65 018) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 52 443 – 87 581 […]

Sahlstén jatkaa liiton puheenjohtajana

Suomen Ammattikalastajaliiton vuosikokous pidettiin 9.4. Lapinjärvellä ja etäkokouksena Teamsin välityksellä. Vuosikokous valitsi yksimielisesti ammattikalastaja Olavi Sahlsténin Naantalista uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen kokoonpanoon tuli jonkin verran muutoksia. Kokous vähensi yhdellä hallituksen jäsenmäärän. Uudeksi hallituksen varsinaiseksi valittiin Jarno Aaltonen (Selkämeri) ja uudeksi varajäseneksi valittiin Jussi Järvinen. Vuosikokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. […]

Liitto lausui kalastusrajoituksista Saimaalla

Suomen Ammattikalastajaliitto (SAKL) antoi 26.2. lausuntonsa asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla. Saimaannorpan suojelussa on saavutettu hyviä tuloksia. Saimaannorppa ja kalastus –työryhmän raportissa (21.1.2021) todetaan että, nykyiset kalastusrajoitukset ovat auttaneet kohentamaan saimaannorppakantaa, joka on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 420-430 yksilöön. Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena oli, että norppakanta kasvaa 400 norppaan vuoteen 2025 mennessä. Tämä tavoite saavutettiin […]

Förbundsstyrelsens möte 19.2

Förbundsstyrelsens möte arrangeras 19.2 som Teams-möte. På ärendelistan bland annat följande frågor. Mötets öppnandeMötets lagenlighet och beslutförhetProtokolljustering 2/2020Stadgeenligt årsmöte 2021bokslut 2020verksamhetsplan och budget 2021, medlemsavgifter 2022årsmötesarrangemangOrganisationens tillstånd 2021den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2021, medlemsavgifter 2020, möjliga medlemsärendenbeviljande av verksamhetsstöd på basen av ansökningarförbundets 40+1-årsjubileumFiskekvoter 2021 och beståndsuppskattningar (2022), pelagiskt fiske, lägesöversiktLax 2021, utvärderingen av lax- […]

SAKL: Merimetson aiheuttamat vahingot korvattava!

Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta on ollut lausunnolla. Lausuntoaika päättyi 4.11. Esitys ei esitä merimetsovahinkojen korvaamista. Merimetsojen kokonaismäärän Suomessa yksilöinä arvioidaan olevan pesäpoikasaikaan heinäkuussa noin 120 000. Merimetso syö 350–500 grammaa kalaa/ päivä (lähde: Merimetsotyöryhmä 2019). Nykyinen suuri Suomessa oleileva merimetsokanta ei SAKL:n mielestä enää vastaa olosuhteissamme sosiaalisesti, ekologisesti ja […]

Kalastusneuvosto päätti vuoden 2021 kalastuskiintiöistä

EU:n kalatalousneuvosto pääsi 19.-20.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2021 kalastuskiintiöistä. Vuoden 2021 kalastuskiintiöt (suluissa vertailu vuoteen 2020): Pohjanlahden silakka, 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (-/+ 0 %) Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 97 551, Suomi 21 393 tonnia (-36 %) Kilohaili, 222 958 tonnia, Suomi 11 513 tonnia (+6 %) Itäinen turska, 595 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 10 tonnia […]

Förbundets jubileumsfest flyttats med ett år

Finlands Yrkesfiskarförbunds styrelse har beslutat flytta den till hösten planerade 40-årsfesten (Helsingfors 20.11.2020) med ett år. Coronaepidemin är orsaken till den nya tidpunkten. Förbundet återkommer senare närmare till festens tidpunkt och program.

Komissio antoi esityksensä vuoden 2021 kalastusmahdollisuuksista

EU-komissio on 28.8. tehnyt esityksen eräiden kalakantojen Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2021. Komission esitys kiintiöistä on seuraava (suluissa vertailu vuoden 2020 alkuperäiseen kiintiöön): Pohjanlahden silakka: 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (0 %) Keskinen silakka: 97 551 tonnia, Suomi 21 393 tonnia (-36,4 %) Kilohaili: 210 147 tonnia, Suomi 10 851 tonnia (0 %) Turska, läntinen: 3 395 tonnia, Suomi […]