Trålfiske efter strömming och vassbuk (skarpsill) på norra Östersjön avbryts

Jord- och skogsbruksministeriet har 4.5.2012 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på norra Östersjön. Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59°30’N och 59°50’N (norra Östersjön) är förbjudet. Förordningen gäller tiden 8.5 – 31.12.2012. Förbudet gäller fartyg som är registrerade i Finland. Tilläggsuppgifter: Förbundets byrå 0400-720690 […]

SAKL ja Suurhiekka Offshore Oy pääsivät sopimukseen

Liitto ja Suurhiekka Offshore Oy pääsivät eilen pitkien neuvottelujen jälkeen sopimukseen ammattikalastukselle aiheutuvien haittojen kompensoinnista Suurhiekan merituulipuiston alueella. Osapuolet eivät julkista sopimuksen sisältöä. SAKL on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden 13.3.2012 päätöksestä koskien Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston 21.2.2011 hankkeelle myöntämää vesitalouslupaa. Sopimuksen myötä SAKL peruuttaa valituksensa ja vesitalouslupa saa lainvoiman. Lähde: SAKL 25.4.2012

Liiton toimisto suljettu toukokuussa

Liiton toimisto on suljettu 7.-19.5. Sulkeminen johtuu vuosikokouksen päättämistä liiton sopeuttamistoimista. Syyt ovat muun muassa Suurhiekan tuulivoimapuistohankkeen liitolle aiheuttamat oikeudenkäyntikulut ja alalla tapahtuneet asiat alkuvuoden aikana. Liitto on samasta syystä suunnitelman mukaan suljettuna noin kuukauden verran myös keskikesällä ja alkusyksystä. Tarkemmista ajoista tiedotetaan myöhemmin. Liitolle osoitetut viestit voi lähettää osoitteeseen sakl@sakl.fi. Viesteihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien […]

Silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttäminen Suomenlahdella

Suomen Ammattikalastajaliitto tiedottaa Julkaisuvapaa 30.3.2012 Silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttäminen Suomenlahdella Maa- ja metsätalousministeriö on 30.3.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää silakan ja kilohailin kalastuksen Suomenlahdella perusviivan ulkopuolella. Silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 32 (Suomenlahti) kielletään alueelle vahvistetun suurimman kilohaili- ja silakkasaaliin täyttymisen vuoksi. Kielto ei koske silakan ja kilohailin troolikalastusta ICES osa-alueella 32, jota […]

Suomen ja Ruotsin välinen Fenno-Skan 2 suurjännite (500kV ja 800MW) merikaapelin reitti ja kaapelin suojaus SELKÄMERELLÄ pohjatroolauksessa

Fenno-Skan 2 merikaapeli on otettu käyttöön 15. joulukuuta 2011. Kaapeli siirtää sähköä Suomen ja Ruotsin kantaverkkojen välillä ja vahvistaa sähköverkon käyttövarmuutta. Kaapeli varmistaa myös, että Suomeen saadaan markkinahintaista sähköä kulutuksen ja tarpeen mukaan ja suomalaiselle loppukuluttajalle edullisin sähkönhinta. Kaapeli on suojattu merenpohjaan Selkämeren troolausalueilla Fenno-Skan 2 merikaapelin vesiluvan ehtojen mukaisesti (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=262522&;lan=fi). Sellaisilla alueilla, joilla […]

Liitto panostaa kalan laatuun

Suomen Ammattikalastajaliitto käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on järjestää kalastusyrittäjälle täsmäkoulutusta laadukkaan kalan tuottamisesta ja uudistetun elintarvikelainsäädännön mukaisesta toiminnasta. Tavoitteena on myös laatia hyvän käytännön ohjeet kalan alkutuotannolle (rannikkokalastus), jotka saatetaan Eviran arvioitavaksi. Liitto palkkaa tarkoitusta varten Anne-Marie Tainan asiantuntijaksi ajalle 1.4.-30.9.2012. Enemmän tietoa toiminnasta tulee asian edetessä. Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama. Lisätietoja: […]

MMM antoi asetuksen kilohailin ja silakan troolikalastuksesta vuonna 2012

Maa- ja metsätalousministeriö on 15.3 antanut asetuksen kilohailin ja silakan troolikalastuksesta vuonna 2012. Asetus muuttaa asetusta 1378/2011. Kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia osa-alueella 32 (Suomenlahti) Suomen perusviivan ulkopuolella kunnes kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 500 tonnia tai silakkasaalis on yhteensä enintään 3 000 tonnia Suomenlahdella. Kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia osa-alueella 29 leveysasteiden […]

Suomen Ammattikalastajaliiton vuosikokous

Perjantaina 23.3.2012 klo 10.00 – 14.00 Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki Ohjelma 09.45    Ilmoittautuminen alkaa (läsnäolo- ja äänioikeuden toteamiseksi), aamupäiväkahvit 10.00    Vuosikokouksen avaus – liiton puheenjohtaja Olavi Sahlstén 10.05    ECOSEAL -hanke (hylkeiden ravinto), tutkija Kaarina Kauhala, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Keskustelua. 10.45    Sääntömääräiset asiat (sääntöjen 11 §) 12.00    Lounas 12.45    Sääntömääräisten asioiden […]

Turskan kalastus keskeytetään osittain ICES osa-alueilla 22-24

Maa- ja metsätalousministeriö on 15.2.2012 antanut asetuksen, joka kieltää tunnuspituudeltaan yli 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman turskan kalastuksen ICES osa-alueilla 22-24 (läntinen kanta) kiintiön täyttymisen vuoksi. Asetus tulee voimaan 16.2.2012. Kielto koskee Suomen lipun alla purjehtivia tai Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia. Lisätietoja: Liiton toimisto0400-720690sakl@sakl.fi

MMM valvonta-asetuksen säännöksistä

MMM on laatinut muistion kaupallisen kalastuksen ja kalatuotteiden kaupan valvonnasta. Muistio sisältää keskeisiä kohtia Euroopan unionin valvonta-asetusten säännöksistä. 1. Lainsäädäntö ja viranomaiset Kalastuksen ja kalakaupan valvontaa koskeva säädösvalmistelu on hiljattain saatu pääosin päätökseen Euroopan unionissa. Kalastuksen ja kalakaupan valvonnasta on annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011. Kalastuksen ja kalakaupan […]