Ympäristöministeriön SUP-esitys järjetön ja kallis

Ympäristöministeriön valmistelema hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristösuojelulain muuttamisesta on ollut lausunnolla 17.2. asti. Esitys on osa EU:n niin kutsutun SUP-direktiivin kansallista toimeenpanoa.  Direktiivi velvoittaa järjestämään kalastusvälineiden jätehuollon ns. tuottajavastuumallilla. Tämä tarkoittaa, että kalastus- sekä vesiviljelyvälineiden valmistajien ja maahantuojien eli tuottajien tulee järjestää Suomen markkinoille saatettujen kalastusvälineiden jätehuolto (erilliskeräys ja kuljetus), tiedottaa siitä […]

Förbundsstyrelsens möte 11.2

Förbundsstyrelsens möte arrangeras 11.2 som Teams-möte. På ärendelistan bland annat följande frågor. Mötets öppnandeMötets lagenlighet och beslutförhetProtokolljustering 2/2021Stadgeenligt årsmöte 2022bokslut 2021verksamhetsplan och budget 2022, medlemsavgifter 2023årsmötesarrangemangOrganisationens tillstånd 2022den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2022, medlemsavgifter 2021, möjliga medlemsärendenEHFVF2021 och Finlands program, den nya programperiodens inledning, lägesöversiktFiskekvoter år 2022, lägesöversiktUtvärderingen av det aktörsspecifika kvotsystemet (Naturresursinstitutet) och fortsatta […]

EU:n kalastusneuvosto päätti vuoden 2022 kalastuskiintiöistä

EU:n kalatalousneuvosto pääsi 11.-12.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2022 kalastuskiintiöistä. Vuoden 2022 kalastuskiintiöt (suluissa vertailu vuoteen 2021): Pohjanlahden silakka, 111 345 tonnia, Suomi 91 287 tonnia (-5 %)Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 53 653, Suomi 11 766 tonnia (-45 %)Kilohaili, 251 943 tonnia, Suomi 13 010 tonnia (+13 %)Itäinen turska, 595 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 10 […]

ICES antoi neuvonsa lohesta

ICES on antanut neuvonsa pääaltaan ja Pohjanlahden lohesta sekä Suomenlahden lohesta vuodeksi 2022. Pääaltaan ja Pohjanlahden lohiICES neuvon mukaan saalis tulisi olla nolla (0) merikalastuksessa (sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus). ICES neuvona on kuitenkin, että saalis (sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus) Pohjanlahdella ja Ahvenanmerellä voisi olla enintään 75 000 lohta. Suomenlahden lohiKaupallinen saalis ei saisi ylittää […]

Päivitetty: Muistutus: 15.9. alkaen keskiseltä kiintiöalueelta pyydettyä silakkaa ei saa markkinoida MSC-sertifikaatilla

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL on 5.7.2021 lähetetyllä viestillä itse pyytänyt sertifiointilaitos Lloyd’sia keskeyttämään (nk. self-suspension) MSC-sertifikaatin voimassaolon keskisen silakkakannan osalta (ICES osa-alueet 25-29+32/trooli+rysä). Kalastuselinkeino päätti MSC-sertifikaatin omaehtoisesta pidättämisestä ICES:n neuvonannon (toukokuu 2021) perusteella. Kyseiseltä alueelta 15.9.2021 alkaen pyydettyä silakkaa ei saa markkinoida MSC-sertifikaatilla. Keskinen silakkakanta on kuitenkin edelleen vuosittaisten MSC-arviointien piirissä (seuraava loppuvuodesta 2021). Pohjanlahden silakka ja […]

Julkilausuma: Suomen Ammattikalastajaliitto huolissan kotimaisen kalan tarjonnasta

Julkilausuma SAKL:n hallituksen kesäkokous Turussa 2.–3.9.2021 Suomen Ammattikalastajaliitto huolissan kotimaisen kalan tarjonnasta Suomen Ammattikalastajaliiton hallitus kokoontui 2.-3.9.2021 jokavuotiseen kesäkokoukseensa keskustelemaan kalastuselinkeinon ajankohtaisista asioista. Hallitus on huolissaan kotimaisen kalan tarjonnasta, joka ei näytä elpyvän. Sanna Marinin hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kotimaisen kalan tarjonnan lisäämiseen. Keskeisenä työkaluna on kotimaisen kalan edistämisohjelma, missä tavoitteena on, että kotimaisen kalan […]

Keskisen silakan MSC-sertifikaatin omaehtoinen keskeytys (self-suspension)

ICES antoi toukokuun lopulla uudet arvionsa Itämeren kalakannoista. Sertifiointilaitos Lloyd’s totesi 5.6.2021, ettei keskinen silakkakanta enää täytä kutubiomassan (365 448 t) koon osalta MSC:n asettamia kriteereitä. Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL on 5.7.2021 lähetetyllä viestillä itse pyytänyt sertifiointilaitos Lloyd’sia keskeyttämään (nk. self-suspension) MSC-sertifikaatin voimassaolon keskisen silakkakannan osalta (ICES osa-alueet 25-29+32/trooli+rysä). Kyseiseltä alueelta 15.9.2021 alkaen pyydettyä silakkaa ei […]

Styrelsens sommarmöte 2-3.9 i Åbo

Förbundsstyrelsens traditionella sommarmöte hålls denna gång 2-3.9 i Åbo. På ärendelistan bland annat följande: Mötets öppnandeMötets lagenlighet och beslutförhetProtokolljustering 1/2021Styrelsens konstitueringFångst- och kvotsituationen 2021 samt fiskekvoter 2021Aktörsspecifika kvotsystemetNaturresursinstitutets utvärdering hösten 2021fortsatta åtgärder och möjliga lagförändringar 2022EHFFF 2021-27nationella EHFFF-lagen och -förordningenprogram för befrämjande av inhemsk fisk och JSM:s genomförandeplanberedning av operativt program, finansieringstabellEU:s övervakningsförordning, ändring av […]

Itämeren norpan metsästystä tehostettava

SAKL lausui 13.7. MMM:n asetusluonnoksesta koskien itämeren norpan metsästystä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2021-2022. SAKL toteaa lausunnossaan muun muassa, että hylje on selkeästi merkittävin rannikkokalastuksen toimintaa ja kotimaisen kalan tarjontaa haittaava tekijä. Jos ei hyljeongelmaan saada kestävää ratkaisua, ovat suunnitelmat kotimaisen luonnonkalan lisäämiseksi (Marinin hallitusohjelmassa oleva kotimaisen kalan edistämisohjelma) lähinnä tyhjää puhetta pyydetyn merikalan osalta. […]