Decennier av samarbete

Naturresursinstitutets (Luke) specialforskare Jari Setälä har arbetat i fiskbranschen i snart 40 år. Arbetet i fiskeriförvaltningen började i Vasa fiskeridistrikt. Redan då blev Setälä bekant med FYFF, men samarbetet började på allvar då han blev kallad som ekonomisk forskare till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) år 1989. Hans första uppgift blev att vara sakkunnig i fiskeriinkomstförhandlingarna.

Plock längs med åren: 2004

Förbundet krävde i flera repriser under kontakter med minister Juha Korkeaoja, ministerns specialmedarbetare Jouni Lind och avdelningens tjänstemän att ett fiskeripolitiskt program borde göras upp för att tydliggöra fiskeripolitiken och stöda näringens utveckling.

Plock längs med åren: 2003

Förbundets verksamhetsberättelse för året konstaterade att året präglades av myndigheternas obeslutsamhet. Näringen väntade på beslut i många viktiga frågor, men av en eller annan orsak kunde beslut inte fattas. Öppningen av skrotningsstödet, ändringen av laxfiskeregleringen och stödet till de så kallade sälsäkra redskapen nämndes av förbundet.

Plock längs med åren: 2002

År 2002 var ett svårt år för näringen. Begränsningar i strömmingsfisket, fortsatt dioxindiskussion i media, fördröjda sälskadeersättningar, förnyandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och missnöje med ministeriets fiskeripolitiska linjedragningar ledde till pessimistiska tongångar i näringen.

Plock längs med åren: 2001

Mörka moln samlade sig på himlen under år 2001. Fiskebegränsningar, stora nedskärningar i fiskekvoterna, dioxindiskussionen, grundandet av sälskyddsområden och det att sälskadeersättningarna dröjde och dröjde var dystra nyheter för branschen.

Plock längs med åren: 2000

I och med 2000-talet började ett nytt skede i förbundets verksamhet. Yrkesfiskarnas antal minskade kraftigt och det inverkade också på förbundets medlemsantal. Verksamheten mognade och det syntes även i de förtroendevaldas arbete i organisationen.

FYFF ordförande Heikki Salokangas

Yrkesfiskare Heikki Salokangas från Björneborg fungerade som förbundets ordförande under två perioder, 1990 – 1996 och 1999 – 2003, samt en betydligt längre tid i förbundets styrelse. Under hans tid som ordförande skedde många förändringar som också blev riktgivande för förbundets kommande verksamhet.

Plock längs med åren: 1998

Styrelsen tillsatte under våren en arbetsgrupp för marknadssamarbete, speciellt för att bereda frågan om ett grundande av en producentorganisation (PO). I slutet av april meddelade förbundet att en Lax ’98-kampanj inleds.