Två årtionden som förbundets ordförande

Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Olavi Sahlstén ei enää asettunut ehdolle liiton puheenjohtajan vaalissa. Sahlstén ehti toimia liiton hallituksessa vuodesta 1992 ja puheenjohtajana vuodesta 2003. Noihin vuosikymmeniin mahtui monenlaisia tapahtumia ja muutoksia niin liiton toiminnassa kuin toimintaympäristössäkin.

30 år i förbundets tjänst

Finlands Yrkesfiskarförbunds verkställande direktör Kim Jordas har i början av januari 2023 fungerat 30 år i förbundets tjänst. Han började officiellt 1.1.1993 även om han redan under senare delen av 1992 utförde vissa uppdrag för förbundet i egenskap av förtroendevald.

Plock längs med åren: 2015

Många stora frågor tog ett steg framåt under året. Den nya lagen om fiske godkändes, det operativa programmet för 2014–2020 kunde äntligen tas i bruk och systemet med aktörsspecifika kvoter diskuterades nu på allvar. Klartecken gavs för fortsatt beredning.

Plock längs med åren: 2014

De pelagiska fångsterna hade börjat öka år 2011 och 2014 var igen ett rekordår. Marknadssituationen försämrades dock under året. Handelskriget mellan EU och Ryssland ledde till att livsmedelsexporten till Ryssland stoppades och också priset på industriströmming gick ner på hemmamarknaden. Allt mera lossades fisk utomlands som råvara till fiskmjöl.

Presidenten tackar båtförare Kalle Olkinuora för färden och dagens fångst följer med till Gullranda. Till höger Kim Jordas och Olavi Sahlstén. Bild: Markku Saiha.

Plock längs med åren: 2013

Under året hade förbundet många gäster: Riksdagens miljöutskott, en EU-parlamentariker och ministeriets överdirektör. En stor ära var att republikens president Sauli Niinistö accepterade vår inbjudan och bekantande sig med yrkesfisket under ett besök i Nådendal.

Markku Saiha: En gemensam färd

Markku Saiha från Björneborg. Redaktör, fotograf och jobbat med utveckling av yrkesfisket under en lång tid. Arbetat i ett stort antal projekt, vilka förvaltats av förbundet.