Plock längs med åren: 2015

Många stora frågor tog ett steg framåt under året. Den nya lagen om fiske godkändes, det operativa programmet för 2014–2020 kunde äntligen tas i bruk och systemet med aktörsspecifika kvoter diskuterades nu på allvar. Klartecken gavs för fortsatt beredning.

Plock längs med åren: 2014

De pelagiska fångsterna hade börjat öka år 2011 och 2014 var igen ett rekordår. Marknadssituationen försämrades dock under året. Handelskriget mellan EU och Ryssland ledde till att livsmedelsexporten till Ryssland stoppades och också priset på industriströmming gick ner på hemmamarknaden. Allt mera lossades fisk utomlands som råvara till fiskmjöl.

Presidenten tackar båtförare Kalle Olkinuora för färden och dagens fångst följer med till Gullranda. Till höger Kim Jordas och Olavi Sahlstén. Bild: Markku Saiha.

Plock längs med åren: 2013

Under året hade förbundet många gäster: Riksdagens miljöutskott, en EU-parlamentariker och ministeriets överdirektör. En stor ära var att republikens president Sauli Niinistö accepterade vår inbjudan och bekantande sig med yrkesfisket under ett besök i Nådendal.

Markku Saiha: En gemensam färd

Markku Saiha från Björneborg. Redaktör, fotograf och jobbat med utveckling av yrkesfisket under en lång tid. Arbetat i ett stort antal projekt, vilka förvaltats av förbundet.

Plock längs med åren: 2009

Vindkraft till havs började oroa förbundet. Ett ökat utländskt ägande i finländska fiskeföretag skapade diskussion. Totalreformen av lagen om fiske körde igång på allvar och ett mellanbetänkande gavs. Ett avtal slöts med Nord Stream AG.

En fungerade organisation kräver också aktiva vice ordföranden

Ordförandens roll är ytterst central i en organisation. Vid ordförandens sida behövs också en aktiv vice ordförande.

Under årens lopp har det i förbundet bildats en modell för hur valet av vice ordförande görs bland styrelsemedlemmarna. Om ordförande är finskspråkig väljs en svenskspråkig vice ordförande och tvärtom. Lena Talvitie, Tor-Erik Johansson och Mikael Lindfors har fungerat som vice ordföranden under de senaste två decennierna.