Suomi on saavuttanut kaikki sille asetetut EMKR-välitavoitteet

Välitavoitteet koskivat EMKR-hankkeille maksetun rahoituksen määrää sekä tuettujen hankkeiden lukumäärää. Suomi on yksi harvoja maita, joka saavutti kaikki välitavoitteet. Suomi saa tavoitteiden saavuttamisen vuoksi käyttöön niihin sidotun rahoitusosuuden. Kyse ei ole siis lisärahoituksesta, vaan välitavoitteiden saavuttamiseen sidotusta rahoitusosuudesta. Käyttöön vapautunut EU:n rahoitusosuus on 4,5 miljoonaa euroa. Suomella on nyt virallisesti käytössä yhteensä yli 8 miljoonaa […]

Dronet avuksi ELY-keskuksen työssä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa siirryttiin elokuussa uuteen aikaan, kun viraston käyttöön hankittiin kolme kappaletta DJI Phantom 4-koptereita. Näitä miehittämättömiä ilma-aluksia eli droneja tullaan käyttämään näillä näkymin maatalouden valvontayksikön, vesiyksikön sekä kalatalousyksikön tehtävissä. Kevään aikana on koulutettu myös 10 lennättäjää, jotka toimivat koptereiden käyttäjinä. Lennättäjien koulutus todettiin heti alussa tärkeäksi tiukkojen ilmailulakisäädösten johdosta. Kalatalousyksikkö tulee käyttämään droneja luvattomien […]

Hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi

Hallitus on 7.10. antanut esityksensä vuoden 2020 talousarvioksi. Esitys sisältää myös elinkeinokalataloutta koskevia osia. 62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 21 488 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista osittain rahoitettavien elinkeinokalataloutta ja meripolitiikkaa koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen 2) kansallisesti rahoitettavista elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteistä ja […]

Elintarvikelain muutos eduskuntaan

Hallitus antoi tänään esityksen elintarvikelain muuttamiseksi. Esityksen tavoitteena on vähentää edelleen lainsäädännöstä elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta. Lakia päivitetään myös vastaamaan uutta Euroopan unionin valvonta-asetusta, jota aletaan pääosin soveltaa joulukuussa 2019. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Elintarvikelain yhtenä tavoitteena on parantaa alan toimintaedellytyksiä, mikä on otettu huomioon nyt esitetyissä […]

Kalastuksen tekniset säädökset

Asetus kalastuksen teknisistä toimenpiteistä (1241/2019) on annettukesäkuussa. Asetus koskee myös Itämerta ja korvaa aikaisemman asetuksen(2187/2005). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniskaåtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013,(EU) […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 8.10. MSC-sertifikaatin 1. väliarviointi (Lloyd´s), loppukokous (KJ) 10.10. Elinkeinokalatalouden markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous (KJ) 10.10. Merimetsotyöryhmän kokous (KJ) 14.-15.10. EU:n kalastusneuvoston kokous

Ankeriaan rauhoitus alkaa 1.10.

Ankeriaan kalastus on kielletty 1.10.-31.1. välisenä aikana. Ankeriaan pyydystäminen, myynti ja sellaisten pyydysten käyttö, jotka erityisesti soveltuvat sen pyydystämiseen, on rauhoitusaikana kielletty. Sivusaaliina saatu ankerias tulee vapauttaa rauhoitusaikana. Kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksella toimeenpannaan EU-asetuksessa (2017/127) ankeriaan suojelemiseksi säädetty velvoite, jonka mukaan ankeriaan kaupallinen kalastus tulee kieltää merialueella vähintään kolmen perättäisen kuukauden ajaksi. Suomen asettama […]

Stadin silakkamarkkinat 6.-12.10.2019

Stadin Silakkamarkkinoita vietetään Helsingin Kauppatorilla 6.–12.10.2019. Kauppatori, Kolera-Allas ja Lyypekinlaituri täyttyvät kalastajista, syyssesongin herkuista ja monipuolisesta ohjelmasta sunnuntaista lauantaihin. Mukana on yhteensä 32 kalastajaa myymässä tuotteitaan. Kalastajien myyntipaikat on arvottu. Stadin Silakkamarkkinat avataan jälleen perinteisesti lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Kalastajat myyvät tuotteitaan suoraan kalastajaveneistä ja myyntimökeistä. Myyntiaika sunnuntaista perjantaihin on klo 9–19 ja lauantaina klo 7–15. Majakkalaiva Vinga toimii […]

Arman Alizad ammattikalastajan oppipoikana

Arman pääsee ammattikalastajan oppipoikana tutustumaan rannikkokalastuksen saloihin Suomen kenties kauneimmassa työpaikassa. Samalla hänelle selviää miksi ammatti on vaarassa kadota. Katso Arman Pohjantähden alla -sarja Nelosella maanantaina 30.9.2019 klo 21.00. (myös Ruutu)

Saga Fursin syyskuun huutokaupan välitysmyynnin arvo kasvoi selvästi

Saga Furs Oyj:n tilikauden 1.11.2018–31.10.2019 viimeinen huutokauppa päättyi tänään, ja siihen osallistui lähes 400 ostajaa kaikilta päämarkkinoilta. Syyskuun huutokauppa poikkesi kauden aiemmista huutokaupoista siten, että huomattava osa tarjonnasta koostui kevätnahoista ja muista alempiin laatuluokkiin kuuluvista nahoista, mutta tarjolla oli myös jonkin verran normaalilaatuisia nahkoja. Huutokaupassa tarjottiin 1,7 miljoonaa Saga-minkin- ja 620 000 sertifioitua Saga-ketun- ja […]