Pro Kala -tunnustus Elämää kalastajan kanssa -bloggaaja Riitta Kotilehdolle

Pro Kala -tunnustus jaettiin Kalatalouden Innovaatiopäivillä Helsingissä 3.11.2022. Tunnustuksen sai Riikka Kotilehto, joka kirjoittaa Elämää kalastajan kanssa -blogia ja julkaisee aiheesta myös Instagramissa ja Facebookissa. Yhdistyksen hallitus nosti esille sen, miten Kotilehto jakaa ajatuksiaan ja kuviaan elämästään ammattikalastajan puolisona avaten lukijoille tämän päivän kalastajaperheen elämää ja arkea. Julkaisuissa […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 7.11. Metsähallituksen hallinnoiman merialueen käytön ja suojelun suunnittelua (Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelma), keskustelutilaisuus, Vantaa 8.11. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen, HE 205/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+205/2022 (Teams) 9.11. Saaristopäivä eduskunnassa 10.11. MMM:n lausuntopyyntö; luonnos MMM:n asetukseksi eläimistä […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 31.10. MMM: Tilannekuvan päivitys Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista kalatalouteen 3.–4.11. Kalatalouden Innovaatiopäivät 2022, Helsinki

Fiskförädlingsproduktion 2021

Under år 2021 förädlade de finländska företagen 72 miljoner kilo fisk.  Mängden var nästan fyra miljoner kilo mindre än år 2019, då fiskförädlingsproduktionen statistikfördes senast. Råvaran till produkterna utgjordes av 38 miljoner kilo inhemsk och 34 miljoner kilo importerad fisk.  Jämfört med år 2019 minskade mängden inhemsk fisk med sju miljoner kilo medan den utländska […]

Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön

Årets begränsande mängd om 800 ton siklöja i Östersjön bedöms vara uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt trålfiske av siklöja i området från och med lördagen den 22 oktober. Detta innebär att från och med den 22 oktober är det inte heller tillåtet att landa siklöja som fångats under tillåten tid med […]

Seafood Innovations 2022 -kilpailun shortlist julkaistu

Ensimmäistä kertaa järjestettävän Seafood Innovations -kilpailuun ilmoitetuista kalan käyttöä tai tarjontaa edistävistä innovaatioista valittu shortlist on julkaistu Seafood Innovations 2022 -kilpailusivulla. Kilpailun voittaja julkistetaan Kalatalouden Innovaatiopäivillä Helsingissä 3. marraskuuta. Kaikkiaan kilpailuun ilmoitettiin 33 innovaatiota. Viiden parhaan shortlistalle ylsivät: ”Vahtikoira”, autonomisesti liikkuva hyljekarkotin (Aalto-yliopiston Design Factory ja Product Development)Lajittelusäleikkö, joka vapauttaa uhanalaiset lohikalat muikun troolikalastuksessa sisävesillä […]

Eduskunta edellyttää saimaannorppakannan ja norppien kalanpyydyskuolleisuuden seuraamista

Eduskunta hylkäsi maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön (MmVM 9/2022) mukaisesti kansalaisaloitteen, joka esitti, että verkkokalastus on kiellettävä Saimaalla kokonaan saimaannorpan levinneisyysalueilla ympäri vuoden. Äänestyksessä 121 kansanedustajaa äänesti valiokunnan mietinnön puolesta, 34 vastaan. Lisäksi eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa saimaannorppakannan ja norppien kalanpyydyskuolleisuuden kehittymistä ja antaa näiden seurantatietojen perusteella selvityksen maa- ja […]

Atlantstören återvänder till Östersjön

Atlantstören är en art som tidigare levt i Östersjön, men som fiskades ut under 1900-talet. Nu pågår försök att återintroducera arten i Östersjön. Återintroduktionen kräver samarbete med fiskarna på havsområdena för att atlantstören inte ska dras upp som bifångst. Den atlantiska stören är en mycket stor vandringsfisk och den kan bli tiotals år gammal.   […]

Hakumenettelyn avaaminen kalastusalusten moottorivaihdon tukemiseksi

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain (997/2021) 13 §:n mukaan tukea haetaan jatkuvassa tai määräaikaisessa hakumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö päättää jatkuvan hakumenettelyn piiriin kuuluvista toimenpiteistä ja määräaikaisten hakumenettelyjen avaamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö on 3.3.2022 (dnro VN/6607/2022-MMM-1) antamallaan päätöksellä linjannut, että tiettyihin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan […]

Ensi viikolla

24.10. Lausuntopyyntö OX2 Finland Oy:n Hallan merituulivoimapuistohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 25.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen, kirjallinen lausuntopyyntö, HE186/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi (kalastuslain muuttaminen) 25.10. Ympäristöministeriö: HELCOM BSAP keskustelutilaisuus – teemoina luonnon monimuotoisuus ja kalastus (Teams) 26.10. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuuleminen, HE141/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain […]