Valkoposkihanhen ja merimetson siirtämistä riistalajeiksi alkaa valmistella työryhmä

Poikkihallinnolliset työ- ja seurantaryhmät aloittavat työnsä 16.5.2024 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut torstaina 16.5.2024 viranhaltijatyöryhmän valmistelemaan toimenpiteitä valkoposkihanhen ja merimetson siirtämisestä riistalajeiksi sekä laajemman seurantaryhmän tukemaan työryhmän työtä. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus metsästyslain ja riistavahinkolain muuttamiseksi siten, että hallitusohjelman tavoitteet saavutetaan. Hallitusohjelmassa linjataan, että: ”Tarpeettomat metsästysrajoitukset elinvoimaisten lajien, kuten merimetson ja valkoposkihanhen osalta […]

EMKVR-hakumenettelyiden suunnitelma päivitetty

Suunnitelma Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) määräaikaisista hakumenettelyistä on päivitetty. Hyljekorvausten hakumenettely on tarkoitus avata kesällä ja menekinedistämisen hakumenettely syksyllä 2024. Suunnitelmaa päivitetään seuraavan kerran syyskuussa 2024. Määräaikaisten hakujen suunnitelmasta löytyvät EMKVR:n hakumenettelyt sekä niiden avautumisajankohdat. Jatkuvassa haussa ovat muun muassa kalatalouden investoinnit, yritysten kehittämishankkeet sekä moottorien vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen. Suunnitelma päivitetään kolmesti […]

”Nyt kannattaa syödä kotimaista kalaa”

Viiden tunnin yöunet saavat riittää, kun kotimaisen kalan sesonki on parhaimmillaan. Kalastaja Jarno Aaltonen on nyt monen ammattilaisen tavoin merellä aamuvarhaisesta iltamyöhään. Kotona hän herkuttelee kalapyttipannulla. Kotimaisen luonnonkalan sesonki on näin keväällä parhaimmillaan. Ammattikalastaja ja Suomen Ammattikalastajaliiton puheenjohtaja Jarno Aaltonen kertoo, että kalastajat ovat odottaneet jäiden lähtöä malttamattomina eri puolilla Suomea. Nyt on luvassa työntäyteinen kuukausi, joka […]

Producentpriset på fisk 2023

Producentpriserna för strömming och vassbuk ökade år 2023. Strömming avsedd för livsmedelsbruk betingade 0,43 euro per kilo, medan producentpriset för industriströmming, som används som råvara för fiskmjöl och som djurfoder, var 0,27 euro per kilo. Jämfört med år 2022 ökade producentpriset för livsmedelsströmming med 19 procent och för industriströmming med 35 procent. Producentpriset för vassbuk var 0,30 euro […]

Itämeren lohen purkamisvelvoitteen soveltamista koskeva poikkeus vuosiksi 2024–2026

Komissio on antanut uuden delegoidun asetuksen poikkeuksesta sellaisten lohien purkamisvelvoitteesta, joilla on korkea eloonjäämisaste. Asetuksen voimaantulo 8.5.2024. Poikkeuksen piirissä on nyt myös ponttonirysät, jos niitä käytetään yhdessä kalastusaluksella olevan vesisäiliön kanssa, johon lohet suoraan siirretään; vesisäiliö on täytettävä vedellä ja sen on oltava niin suuri, että siihen mahtuvat kaikki rysän lohet niin, että ne peittyvät […]

Merituulivoimaa suunnittelevat yhtiöt halusivat yksinoikeuksia Suomen talousvesille – hallitus hylkäsi hakemukset

Suomen ensimmäisen merituulipuiston rakentanut Suomen Hyötytuuli oli hakijoiden joukossa. Yhtiö on silti tyytyväinen hallituksen päätökseen. Hallitus on päättänyt olla myöntämättä yksinoikeuksia Suomen talousvesialueelle merituulivoiman rakentamista varten. Lupia oli hakenut iso joukko tuulivoimayhtiöitä: Halla Offshore Wind, Laine Offshore Wind, Navakka Offshore, Wellamo Offshore, Skyborn Renewables Finland, Ilmatar Offshore, Ilmatar Vågskär, Ilmatar Bothnia & Bothnia West, Suomen […]

Talousvyöhykkeen tuulivoimasääntelyä täsmennetään – valtioneuvostolta nyt kielteinen päätös nykylain pohjalta tehtyihin hyödyntämishakemuksiin

Valtioneuvosto teki 2.5.2024 kielteisen päätöksen 16:een talousvyöhykkeen merituulivoimaa koskevaan hyödyntämisoikeushakemukseen. Monet näistä Pohjanlahdella sijaitsevista alueista ovat keskenään päällekkäisiä. Tehty päätös ei kiellä merituulivoimahankkeiden kehittämistä nyt tarkastelluilla merialueilla. Suomen talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeista halutaan päättää selkeiden pelisääntöjen pohjalta. Ne määritellään valmisteilla olevassa talousvyöhykettä koskevassa lainsäädäntöhankkeessa. Tavoitteena on, että ensimmäisiä talousvyöhykkeen tuulivoimahankkeiden alueita päästään valitsemaan ja ensimmäistä kilpailutusta käynnistämään […]

Saimaan kaupallisten kalastajien taloudellisten menetysten korvaaminen muuttuu

Saimaannorpan suojelun aiheuttamat kaupallistenkalastajien taloudelliset menetykset korvataan jatkossa uudella tavalla. Nelivuotisella muutoksella tavoitellaan kalastajakohtaisen korvauksen nousua. Asetuksella ohjataan myös kalastamaan norpille turvallisella tavalla rajoitusaikana. Valtioneuvosto antoi 2.5.2024 asetuksen, jonka nojalla muutetaan avustusjärjestelmää, jolla kaupallisille kalastajille korvataan saimaannorpan suojelusta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Asetuksella uusi avustusjärjestelmä on voimassa 2024-2027. Tähän mennessä korvausten hakumenettelyistä on päätetty valtion budjetissa […]