Fortfarande små strömmingsfångster – kustfisket gav gott om abborre och siklöja

Den totala fångsten för kommersiella fiskare i havsområdet uppgick enligt preliminära uppgifter till 88 miljoner kilo 2022. Detta var nästan 10 miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten bestod i huvudsak av strömming, vars fångstmängder minskade nu sjätte året i följd. Även fångsten av många arter som fiskades vid kusten stannade under snittfångsterna sedan millennieskiftet. Undantagen var abborre […]

Nord Stream-läckan kan ha påverkat torsken

Metangas som läckte ut från de saboterade Nord Stream-ledningarna nordost om Bornholm kan ha påverkat torsken då det finns en viss förändring på gälarna, visar en analys från Staten veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det var i oktober som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, gjorde en expedition till havsområdet strax nordost om Bornholm där läckorna på gasledningarna upptäcktes. ”Vi […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 30.1. Markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous (Teams) 30.1. Pro Kalan hallituksen kokous (Teams) 31.1. Synpunkter på samrådsunderlagen för industriområden för havsvind, Noatun Nord och Noatun Syd ( OX2) 31.1. SAKL:n hallituksen kokous, Turku 31.1. Kalan digijälki-hankkeen työpaja, Turku 1.–2.2. Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily Turku-Tukholma-Turku

Meddelande till fiskefaryg i Bottenhavet

Luode Consulting Ab genomför is-, våg- och miljömätningar på tre platser i Bottenhavet. Utrustningen installerades på botten den 17 januari 2023 och kommer att lyftas i juni 2023. Luode Consulting Ab hoppas att trålning eller fiske inte sker nära botten i området runt utrustningen. Som högst befinner sig mätarna 20 meter över havsbotten. Bifogat finns […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 24.1. Tukala innovaatio-ohjelman johtoryhmän kokous, Teams 26.1. Metsähallituksen merialueen luonnonvarasuunnitelman yhteistyöryhmän työpaja, Helsinki 27.1. Kalan digijälki-hankkeen ohjausryhmän kokous, Teams

Tervetuloa Kalafoorumiin 9.-10.3.2023!

Tule mukaan Naantalissa maaliskuussa järjestettävään, alan ammattilaisille suunnattuun Kalafoorumiin. Tapahtuma on osallistujilleen maksuton. Kaksipäiväisen tapahtuman ensimmäisen päivän teemana on työhyvinvointi.Torstaina kuullaan aamupäivällä teoriaa, iltapäivällä valittavana on neljä eri vaihtoehtoista ohjelmaa. Perjantaina tarjolla on kaksi rinnakkaisohjelmaa: Kalaterveyspäivä tai Kalan digijälki -hankkeen työpaja. Tarkemman ohjelman löydät ilmoittautumislinkistä. Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta (sisältäen kahvit ja lounaat) mutta osallistuminen […]

Tahkoluodon merituulipuisto laajenee

Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaava on hyväksytty (Porin kaupunginvaltuusto 14.11.2022) ja se on saanut lainvoiman. Tarkoitus on rakentaa 40 tuulivoimalaa nykyisten 10 lisäksi, mutta niitä selvästi tehokkaammat. – Kyseessä on merkittävä askel kohti markkinaehtoista merituulivoimatuotantoa Suomessa, kun kaava mahdollistaa uusimpien, yli 15 MW:n voimaloiden rakentamisen, Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri sanoo. Porin edustalla sijaitsevan Tahkoluodon […]

Kalastusvälineiden jätehuoltoon tuottajavastuu

Kalastusvälineiden jätehuolto siirretään tuotteiden valmistajille ja maahantuojille (tuottajavastuu). Tuottajien on vuoden 2025 alusta lukien järjestettävä muovia sisältävien kalastusvälineiden erilliskeräys. Tarkemmat säännökset erilliskeräyksen järjestämisestä on jätelain nojalla annetussa asetuksessa. Jätelaki, suomeksi https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221096 och på svenska https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20221096 Valtioneuvoston asetus muovia sisältävistä kalastusvälineistä, suomeksi https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221319 och på svenska https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20221319

I Bottenhavet har strömmingarnas tillstånd förbättrats något från det svaga fjolåret – mängden stor strömming fortfarande låg

Naturresursinstitutets forskningsgrupp utredde strömmings- och vassbuksbeståndens status under sin årliga forskningsresa på Östersjön i månadsskiftet september–oktober. En god nyhet från resan är observationen om att strömmingarnas svaga tillstånd i Bottenhavet har förbättrats, även om tillståndet för strömming i fångststorlek fortfarande inte har återhämtat sig till den genomsnittliga nivån. Forskningsresan gick till Finlands ekonomiska zon i […]

Förbundsstyrelsens möte 31.1 i Åbo

Förbundsstyrelsen sammankommer 31.1 i Åbo. På listan följande ärenden: Mötets öppnande Mötets lagenlighet och beslutförhet Protokolljustering 2/2022 Stadgeenligt årsmöte 2023, beslutsärende bokslut 2022 verksamhetsplan och budget 2023, medlemsavgifter 2024 årsmötesarrangemang 10.3 Nådendal, beredning Organisationens tillstånd 2023, beslutsärende och lägesöversikt den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2023, medlemsavgifter 2021, möjliga medlemsärenden projektsituationen, främjande av fiskerinäringen, Tukala och […]