Budjettiriihi pidettiin 17.9. Myös kalataloutta tuetaan talousarvioesityksessä. Kotimaisen kalan edistämiseen, kaupallisen kalastuksen vahinkojen vähentämiseen, kalastusmatkailuun ja kalavesien hoitoon ja tutkimukseen esitetään 2,3 miljoonan euron lisärahoitusta.

Lähde: MMM 17.9.2019