Statsrådet har 2.6 gett följande förordning:

Genom förordning upphävs statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter
vassbuk och strömming på södra Bottenhavet år 2016 (303/2016).

Förordningen träder i kraft den 3 juni 2016.

Tilläggsuppgifter: Förbundets byrå tel. 0400-720 690, e-post sakl@sakl.fi