Tiotusentals protesterar och det kan ännu hända att NTM-centralen överklagar beslutet.

Regeringen aktar sig noga för att blanda sig i miljötillståndet som beviljats av regionförvaltningsverket.

Det handlar inte om någon obetydlig regional fråga på basis av miljöaktivisternas adress. Över 67 000 finländare har nämligen skrivit under för att protestera mot att det kinesisk-finskägda bolaget CNGR fått tillstånd att släppa ut miljögifter i Finska viken.

CNGR tänker bygga en fabrik i Fredrikshamn som ska producera råvaror för batterier. För en dryg månad sedan fick bolaget tillstånd av Regionförvaltningsverket att släppa ut avfallsvatten direkt i havet utanför Fredrikshamn.

Tillståndet innebär att man får låta en del aluminium och nickel komma ut i vattnet, och också relativt stora mängder sulfat. Mängderna överstiger hela Finlands nuvarande totala utsläpp av sulfat med över tio procent, enligt adressmakarnas organisation ”Puhtaan meren puolesta” (sv. för ett rent hav).

Regionförvaltningsverket har alltså beviljat miljötillståndet, men har också för ovanlighetens skull fått kritik av andra myndigheter. Egentliga Finlands NTM-central säger till Svenska Yle att man kanske överklagar beslutet. Enligt NTM-centralen är sulfatets belastning på fiskbestånd och andra organismer så stor att man borde ha stoppat CNGR:s planer.

Miljöministern vill inte kritisera utsläppsmängderna

Puhtaan meren puolesta har tillsammans med Finlands naturskyddsförbund redan hunnit överklaga beslutet till Vasa förvaltningsdomstol. I dag lämnade man över adressen med de dryga 66 000 namnen till miljöminister Kai Mykkänen (Saml) och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz (SFP).

Om någon av miljöfolket hade förväntat sig flankstöd från regeringen, så kom förhoppningarna på skam. Miljöminister Mykkänen ville inte blanda sig i andra myndigheters beslut.

– Det här miljötillståndet har godkänts av en myndighet och vi litar nu på att en oberoende domstol bedömer om det var rätt. Vi politiker måste vara noga med att inte börja ge anvisningar till domstolar.

Mykkänen påmindes om att han till MTV:s nyheter i somras sagt att han välkomnar batteriindustri till Finland men att den måste verka på ett miljövänligt sätt. I dag ville han ändå inte precisera vad som är miljövänligt.

– Jag kan inte som minister börja ge råd till en domstol om hur de ska tolka miljötillståndets laglighet.

Finska staten delägare i batterifabriken

Bolaget CNGR som ska bygga fabriken i Fredrikshamn ägs till 40 procent av den statsägda koncernen Finlands Malmförening AB. Därför ville adressmakarna överräcka namninsamlingen också till ägarstyrningsminister Adlercreutz.

Inte heller Adlercreutz kunde ta ställning till om miljötillståndet var fel.

– Vi inom ägarstyrningen har fört upprepade dialoger med CNGR om den här utmaningen. Vi förutsätter att man hittar en hållbar lösning på problemet. Problemet är sulfatutsläppen och det måste bolaget hitta en hållbar lösning på.

Tolkar jag dig rätt att statens representant i CNGR tycker att bolaget borde ha gjort mera än vad miljötillståndet kräver?

– Det sade jag inte. En diskussion har förts inom bolaget. De försöker hitta lösningar, men min uppfattning är att man gjort det som är möjligt i dagens läge. I ett längre perspektiv måste man hitta en bättre lösning.

Källa: Yle 20.3.2024, länk https://svenska.yle.fi/a/7-10053435