I Eckerö, på Åland, har avlivningen och rensningen av regnbågslax slutförts vid en anläggning med recirkulerande vattensystem som smittats med IHN. Livsmedelsverket gav i juli order om att djurhållningsplatsens regnbågslaxar skulle avlivas eller rensas i syfte att förhindra spridning av den smitta som konstaterats i slutet av juni. Utrotningen av sjukdomen fortsätter härnäst genom rengöring och desinficering av konstruktionerna på djurhållningsplatsen i enlighet med den saneringsplan som är under beredning.

Symtomfria fiskar som uppnått slaktstorlek slaktades för att användas som livsmedel, medan resterande cirka 250 000 kg regnbågslax avlivades. Största delen av de avlivade fiskarna fördes till bearbetningsanläggningen i Honkajoki för fortsatt behandling och användning bland annat för att framställa biodrivmedel. Cirka 25 000 kg regnbågslax fördes till en lokal komposteringsanläggning. De åländska djurhälsomyndigheterna övervakade avlivningen av fiskarna.

Efter saneringsåtgärderna hålls anläggningen med recirkulerande vatten tömd på regnbågslax i minst sex veckor, varefter verksamheten kan fortsätta. Förekomsten av viruset övervakas dock på ett intensifierat sätt under minst två år innan områdets IHN-fria status kan återställas. IHN-virus har inte påträffats på andra djurhållningsplatser som är verksamma i den restriktionszon som inrättats kring den smittade platsen.

Myndigheterna fortsätter att utreda källan till IHN-infektionen som framkom i juni. Undersökningarna har bekräftat att det är fråga om samma virustyp som upptäcktes på Åland i fjol och som förekommit vid fiskodlingar i Danmark sedan våren 2021.

Virussjukdomen IHN förorsakar vävnadsdöd i fiskens blodbildande organ (infectious haematopoietic necrosis) och är en allvarlig fisksjukdom som ska bekämpas enligt lag. Sjukdomen kan smitta inte bara till regnbågslax utan också till exempelvis lax, öring och gädda och sprida sig också via andra vilda fiskar och vatten. IHN smittar inte till människor eller landlevande djur.

Trots IHN-fallet kan man på Åland fiska och äta fisk på normalt sätt. Fiskare uppmanas dock att se till att fiskeredskapen desinficeras när de rör sig från ett område till ett annat. IHN-viruset dör av torka och värme och är känsligt mot flera desinfektionsmedel. Djupfrysning dödar inte viruset. Kommunalveterinären ska underrättas om sjuka fiskar. 

Källa: Livsmedelsverket 18.8.2022