Suomen Hyötytuuli sai vesitalousluvan neljään merituulivoimalaan sekä tuulivoimaloita yhdistäviin ja mantereelle johtaviin merikaapeleihin.

Aluehallintovirasto näyttää vihreää valoa Porin Tahkoluodon tuulivoimapuiston laajennukselle.

Suomen Hyötytuuli sai vesitalousluvan neljään merituulivoimalaan sekä tuulivoimaloita yhdistäviin ja mantereelle johtaviin merikaapeleihin. Lupa sallii merialueen ruoppaamisen ja täytön, mutta määrää myös tarkkailemaan toiminnan vaikutuksia.

– Luvitetut neljä merituulivoimalaa muuttavat jonkin verran Tahkoluodon edustan meri-, luonnon- ja kulttuurimaisemaa. Emme kuitenkaan pidä muutosta sellaisena, että se estäisi vesitalousluvan myöntämisen, arvioi ympäristöneuvos Erja Tasanko Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteessa.

Luvitetut neljä merituulivoimalaa rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan energiainvestointitukea saaneet kaksi merituulivoimalaa ja niiden kaapelointi.

 

Uudenlaista rakennustekniikkaa

Hankkeessa pilotoidaan Suomen olosuhteisiin soveltuvaa vesirakentamista ja syvään veteen soveltuvaa perustusmenetelmää.

Rakentamisesta saatuja tietoja ja kokemuksia tullaan hyödyntämään Tahkoluodon merituulipuiston laajentamisessa.

Loput kaksi voimalaa rakennetaan samanaikaisesti laajennuksen kanssa aikaisintaan vuonna 2027.

Voimala-alueiden syvyys vaihtelee 19 metristä 30 metriin. Merituulivoimaloiden enimmäiskorkeus on rajoitettu 310 metriin.

Lisäksi aluehallintovirasto myönsi valmisteluluvan kahden merituulivoimalan ja kaapelikäytävien rakentamiseen sekä meriläjitysalueen käyttöönottoon ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Lähde: Yle 31.10.2023