Informationssystemen och e-tjänsterna inom Landsbygdsverket har driftsavbrott under tiden 17.8–4.9.2017. Driftsavbrottet hänger ihop med en mer genomgripande förnyelse av IT-miljön och gäller inte enbart Mavis informationssystem. Det är nödvändigt att förnya IT-miljön för att säkerställa att informationssystemen och e-tjänsterna ska kunna användas på ett tillförlitligt sätt.

Avbrottet inverkar på e-tjänsterna eftersom Hyrrä och det informationssystem som behövs för att behandla ansökningar inte kan användas under avbrottet. Bl.a. EHFF-stödansökningar och utbetalningsansökningar kan således inte ansökas elektroniskt och myndigheterna kan inte behandla dem eller fatta beslut. Begäran om tilläggsuppgifter till ansökningar som är under behandling kan varken skickas eller besvaras.

Om sökanden behöver få ansökan anhängiggjord under avbrottet kan den lämnas in på pappersblankett till NTM-centralen. Projektets genomförandetid börjar från det att ansökan har emottagits till NTM-centralen.

I praktiken påskyndas handläggningen av en utbetalning inte av att betalningsansökan ges in på papper, så därför är det skäl att lämna in betalningsansökan elektroniskt antingen före eller efter avbrottet. I projekt där utbetalningsansökan skall vara inlämnad senast t.ex. 31.8.2017, och det inte är möjligt att lämna in den före avbrottet, skall utbetalningsansökan lämnas in som ansökan på pappersblankett senast den dag som stödbeslutet anger till NTM-centralen eller inskannat till e-post adressen fiskeriutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi. Via e-post adressen kan du också få hjälp med frågor som gäller utbetalning av stöd.

Utbetalningsansökan i pappersform går att skriva ut här: https://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=19775&kieli=fi#form_search_link_anchor

Utbetalningsansökan i pappersform är i bruk endast för särskilda situationer. I normalsituation skall ansökan i förstahand skickas in via Hyrrä-systemet. På så sett behandlas ärendet snabbare och kunden får sitt stöd utbetalt snabbare.

Källa: UF-centret och NTM-centralen 15.6.2017