Sverige: Vindkraften och Bohusläns själ

Under några dagar i juni har skribenten Annika Westh gjort flera strandhugg i Bohuslän. I tre artiklar utforskar hon religionens roll, hon reflekterar över fiskets historia och framtid och hon ställer frågor om de långtgående planerna på utbyggnad av den havsbaserade framtiden. Många har spått att västkustfisket skulle försvinna. Det har det inte gjort ännu […]

VARELY: Yhteysviranomaisen lausunto merituuliteollisuusalue Bothnian YVA-ohjelmasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut oheisen yhteysviranomaisen lausunnon Ilmatar Offshore Ab:n merituulivoimahanke Bothnian YVA-ohjelmasta 12.7.2024. Yhteysviranomaisen lausunto liitteineen on julkaistu ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/bothnia-merituuli-YVA. Lausunnon ruotsinnos julkaistaan käännöksen valmistuttua osoitteessa www.miljo.fi/bothnia-havsvindkraft-MKB Yhteysviranomainen yhtyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen lausuntoon, jonka mukaan arviointiohjelmassa tunnistetaan hankkeen vaikutusalueen kalastus ja osa kalaston kannalta tärkeimmistä ympäristötekijöistä oikein. Hankealueesta arviointiohjelmassa esitetyn […]

Valtakunnalliset ammattikalastusmessut 5.-6.7.2024 Reposaaren kalasatamassa

Reposaaren kalasatamaan kokoontui ammattikalastajia ympäri maan katsomaan uusinta kalastukseen liittyvää tekniikkaa ja käytännön työtapoja. Viimeaikaisen kehitystyön tulokset ja laitteet olivat kaksipäiväisillä messuilla tutustuttavana sekä kehittäjien, että käyttäjien esitteleminä.  Messut olivat näytteilleasettajille ja kävijöille ilmaiset. Tapahtuman osana pidettiin myös seminaari historiallisessa VPK-talossa ja siellä käsiteltiin aiheeseen liittyviä ajankohtaisia teemoja ja se striimattiin myös verkossa seurattavaksi. Seminaarin […]

NTM-centralen har gett utlåtande om Korsnäs industriområde för havsvind

Utlåtandet om miljökonsekvensbedömningen för det planerade industriområdet för vindkraft utanför Korsnäs har publicerats. I Bottniska viken utanför Korsnäs kommun planerar Forststyrelsen och Vattenfall ett industriområde för havsvind. Vindkraftverken ska finnas i ett havsområde ungefär 15 kilometer från kusten. Områdets areal är cirka 274 km2. Den består av högst 150 vindkraftverk med en maximal höjd på […]

Länsstyrelsen: Ja föreslås för Eystrasalt i Sveriges ekonomiska zon

Länsstyrelsen Gävleborg föreslår 3.7 att regeringen säger ja till bygget av ett stort industriområde för vindkraft utanför Hudiksvalls kust. Projektet har fått namnet Eystrasalt Offshore och ansökan avser 256 vindkraftverk med maximal totalhöjd om 370 meter. I april förra året fick länsstyrelsen Gävleborg i uppdrag av regeringen att ta fram ett beslutsunderlag för Eystrasalt. Efter […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla ja kesän aikana asialistalla muun muassa seuraavaa. 11.–12.7. ja 16.–19.7. sekä 29.7.–2.8. SAKL toimisto suljettu 15.7. Högsta förvaltningsdomstolen, begäran om svar med anledning av yttrande av Ålands landskapsregering, Bogskär naturreservat, ÅLR beslut 7.12.2023 7.8. EU-komission kysely hyljetuotteiden kauppaa koskevan EU-lainsäädännön toimivuudesta sulkeutuu, lisätietoja https://sakl.fi/maa-ja-metsatalousministerio-kannustaa-vaikuttamaan-komissioon-hyljetuotteiden-kaupan-sallimiseksi/ 15.–16.8. Pro Kalan hallituksen kesäkokous, Hailuoto 23.8. Edustajan nimeäminen merialuesuunnittelun […]

Lohennousu Pohjanlahdella

Alkukesän aikana Tornionjokeen on noussut lohia hieman enemmän ja Simojokeen hieman vähemmän kuin vuonna 2023 vastaavaan aikaan mennessä. Määrät ovat pieniä verrattuna vuosiin 2020–2022. Parhaillaan jokiin nousee etenkin kahden merivuoden lohia, joiden määrä näyttää jälleen jäävän korkeintaan keskinkertaiseksi. Pienemmät yhden merivuoden lohet eli kossit ovat aloittaneet nousunsa hiljattain. Lopulliset nousulohimäärät ovat selvillä elokuun jälkeen. – […]

Luke: Merimetson ja harmaahaikaran suorat kalatalousvahingot

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lintujen aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat kasvaneet viimeisten 20 vuoden aikana suojeltujen lintukantojen vahvistumisen myötä. Vahinkojen kasvu on luonut tarpeen uudistaa lakia, jotta rauhoitettujen eläinten aiheuttamia vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä ja korvata. Lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisperusteita sekä luoda järjestelmä, joka kohtelee eri toimialoja ja vahingonkärsijöitä oikeudenmukaisesti. Uuden korvausjärjestelmän […]

Valkoposkihanhen ja merimetson siirtäminen riistalajeiksi-seurantaryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö on 16.5. päättänyt asettaa Valkoposkihanhen ja merimetson siirtäminen riistalajeiksi -seurantaryhmän. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa 16.6.2023 todetaan, että: ”Tarpeettomat metsästysrajoitukset elinvoimaisten lajien, kuten merimetson ja valkoposkihanhen osalta poistetaan, ja lajit siirretään metsästyslain piiriin. Huolehditaan samalla vahinkojen oikeudenmukaisesta korvaamisesta elinkeinonharjoittajille. Hallitus vaikuttaa siihen, että lajit siirretään lintudirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalta. Poikkeusluvalla haltuunotettujen lintujen […]