I juni och i början av juli har laxar vandrat upp enligt förväntningarna till Torne älv och Simo älv för att leka. Det slutliga antalet uppvandrande laxar fastställs i augusti.  I början av säsongen har man påträffat fler stora laxar än vanligen.

På basis av variationerna i storleken på årskullarna för lax har det förväntats att större individer blir vanligare.

– Förra sommaren vandrade många medelstora laxar som tillbringat två år i havet upp i älvarna. Av samma årskull som år 2019 vandrade ut i havet stannade laxar i havet för att växa, och de stora laxarna är ett år äldre när de vandrar upp för att leka, berättar Atso Romakkaniemi, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

För närvarande vandrar små och medelstora laxar upp i älvarna, och antalet av dessa laxar fastställer slutligen storleken på hela sommarens laxvandring.

Fram till den 14 juli hade 2819 laxar vandrat upp i Simo älv. Laxarnas vandring har inträffat kring samma tid som under de senaste åren i genomsnitt.Fram till den 12 juli hade 42 330 laxar vandrat upp i Torne älv. På ekolodningsplatsen i Torne älv var det ganska liten aktivitet fram till 12–13 juni, men därefter ökade det dagliga antalet vandrande laxar snabbt till ungefär det tiodubbla. Enligt prognoserna vandrar lika många laxar upp i Torne älv och Simo älv denna sommar som under de senaste åren i genomsnitt.

I Torne älv och i havsfisket utanför älven har fiskare återigen hittat laxar med skador i huden. Undersökningarna i anknytning till laxdöden fortsätter sommaren 2022 som ett samarbete mellan Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet (Meddelande den 6.6.2022 (på finska)).

I Sverige fortsätter även Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) undersöka hälsoproblem hos laxar. Fiskarna ombes rapportera sina observationer på SVA:s webbplats https://rapporterafisk.sva.se/.

57 procent av Bottniska viken laxkvot har fiskats

Under början av sommaren var yrkesfiskarnas fångst av lax i Bottniska viken mindre än under motsvarande period de senaste åren.

– Utifrån uppföljningen av fångsten av kvoterade fiskarter hade cirka 57 procent (15 598 laxar) av Finlands kvot i Bottniska viken fiskats fram till den 13 juli, säger Tapani Pakarinen, forskare vid Naturresursinstitutet.

Finlands laxkvot i Bottniska viken har de senaste åren utnyttjats till 80–95 procent. Laxkvoten för innevarande år är något större i antal jämfört med tidigare år på grund av de kvotbyten som Finland gjort samt den i fjol outnyttjade kvoten som överförts. Om fångsterna från havsfisket ackumuleras fram till slutet av sommaren på samma sätt som under föregående år, blir en större andel av Finlands laxkvot än genomsnittet antagligen outnyttjad.

På Sveriges sida längst inne i Bottenviken har laxfiskesäsongen de senaste åren varit endast cirka två veckor lång. På grund av att Sverige utnyttjat hela sin laxkvot har landet stängt laxfisket i Bottenviken från slutet av juni, med undantag av havsområdena vid mynningarna till Skellefte älv och Lule älv. I år förbjöd Sverige sitt laxfiske under 1–20 juli i hela Bottenviken.

Följ laxvandringen via webben 24/7

Du kan följa hur antalet uppvandrande laxar utvecklas på (https://kalahavainnot.luke.fi/ (på finska)) fram till tidig höst då uppföljningen avslutas. Naturresursinstitutet ger nästan dagligen ny information om hur antalet lax har utvecklats.

Källa: Naturresursinstitutet 14.7.2022