Jord- och skogsbruksministeriet öppnar en tidsbunden ansökningsomgång för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst. Ansökningstiden är 1.8 − 30.9.2020. På grund av de bestämmelser om distansarbete och säkerhet som beror på coronavirusepidemin ska ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt.

Ansökan om ersättning gäller skador som sälar och skarvar har orsakat år 2019. Stödets storlek bygger på det kalkylerade värdet av sökandens fångst i kustfisket år 2019.

Ansökningstiden är 1.8 − 30.9.2020. Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen eller till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett senast den 30 september 2020 kl.16.15.

Ansökningarna ska i första hand lämnas in elektroniskt via Hyrrä. Ansökningar som inkommit elektroniskt behandlas först på grund av på coronavirusepidemin och bestämmelserna om distansarbete. Ansökningar som inkommit skriftligen behandlas efter att bestämmelserna om distansarbete slutar gälla.

Läs beslutet om ansökan.

Ansökningsanvisningarna hittar du här.

Källa: JSM, havs och fiskeri 7.7.2020