Jord- och skogsbruksministeriet har 17.10.2012 beslutat ge en förordning om trålfisket efter strömming och vassbuk på Bottniska viken under höstperioden 2012.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken underhöstperioden 2012 (518/2012).

Därmed är ett riktat foderfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområden 30 och 31 på Bottniska viken igen tillåtet med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter.

Förordningen träder i kraft 18.10 och är i kraft till årets slut.

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi