Den invasiva arten amursömnfisk (Perccottus glenii) har för första gången påträffats i Finland. De första amursömnfiskarna upptäcktes i slutet av sommaren i en tjärn i Egentliga Finland, dit de hade hamnat med människans hjälp. Amursömnfisken orsakar ingen fara för människor, men den utgör ett hot för inhemska vattenlevande organismer. Arten klassificeras som en invasiv främmande art inom hela EU och dess spridning ska förhindras.

Amursömnfisken härstammar från nordöstra Kina, norra delen av Koreahalvön och ryska Fjärran Östern. Arten lever främst i små vattendrag, som tjärnar och insjöar. Människan har spridit arten till nya områden i Ryssland och även till Centraleuropa. Därefter har den fortsatt sprida sig kraftigt i Europa. De närmaste observationerna hittills har varit från Estland och östra Finska viken på ryskt område. 

”Den första observationen av amursömnfisk rapporterades av en medborgare. Medborgarobservationer spelar en viktig roll i bekämpningen av främmande arter. Eventuella observationer kan lämnas via webbplatsen vieraslajit.fi, inkludera gärna ett fotografi, säger specialforskare Sanna Kuningas vid Naturresursinstitutet. 

Amursömnfisken är en abborrliknande art, som kan bli upp till 25 cm lång. Den är en kraftigt byggd fisk med relativt stor mun. De oparade fenorna har ränder, och på vardera sidan av huvudet, vid ögonen, löper mörka strimmor. Arten är tålig och kan klara sig även om vattnet fryser till botten. Bild Sanna Kuningas, Luke

Amursömnfisken tål även krävande förhållanden (t.ex. eutrofierade och syrefattiga vatten) och har dessutom hög reproduktionspotential. Den är en effektiv jägare, som kan ha en stor negativ påverkan särskilt på groddjur som lever i samma vattendrag. Amursömnfisken konkurrerar om habitat och näring med andra fiskarter. 

I tjärnen påträffades också mängder av yngel av amursömnfisk. Bild Sanna Kuningas, Luke

”Vi håller på att undersöka vilka fortsatta åtgärder upptäckten av amursömnfisk kräver”, säger fiskeribiolog Juhani Salmi vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Eftersom amursömnfisken introducerats till tjärnen avsiktligt, går man inte ut i offentligheten med dess läge. Amursömnfisken klassificeras som en invasiv främmande art inom hela EU. Det är förbjudet enligt lag att importera, använda och släppa ut amursömnfisken i naturen (lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter 1709/2015, strafflagen 1889/39). 

Med främmande arter avses växter, djur eller andra organismer som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområdet. Några av de främmande arter som sprider sig till nya områden visar sig vara invasiva, det vill säga skadliga. En invasiv främmande art hotar den biologiska mångfalden eller ekosystemtjänsterna.

vierasalajit.fi: amursömnfisk

Källa: Naturresursinstitutet 26.9.2022