Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt, että vuoden 2016 alussa voimaan tulleen valtioneuvoston kalastusasetuksen siirtymäsäännökset jäävät voimaan. Kuhan alamitta nousee näin ollen ensi vuoden alusta Saaristomeren ja Pohjanlahden ryhmään I kuuluvien päätoimisten kaupallisten kalastajien osalta 37 senttimetristä 40 senttimetriin. Suomenlahden ja sisävesien ryhmän I kaupallisten kalastajien osalta alamitta nousee samana ajankohtana 40:stä 42 senttimetriin.

Suomen Ammattikalastajaliitto katsoi asian käsittelyn aikana, että kalastusasetuksen siirtymäaikaa on jatkettava kolme (3) vuotta ja että sinä aikana on tehtävä puolueeton tutkimus kuhakantojen tilasta ja kuhan kalastuksesta ja sen säätelystä.

SAKL esitti sen lisäksi kalastusasetukseen kuhalle ylämittaa (65 senttimetriä) 1.1.2019 alkaen tai oli valmis antamaan jäsenistölleen suosituksen asiasta välittömästi.

  • Maa- ja metsätalousministeriön ratkaisu on sinällään johdonmukainen, tämä on viimeisin vaihe ammattikalastuksen alasajossa. Päätös koskettaa tällä kertaa erityisesti Saaristomeren ammattikalastusta, mutta myös Suomenlahden, SAKL:n toimitusjohtaja Kim Jordas toteaa.
  • Kalastajien määrän väheneminen jatkuu ja tämän myötä kotimaisen luonnonkalan tarjonta kuluttajille valitettavasti jälleen vähenee, Jordas jatkaa. Kauniit puheet kotimaisen kalan tarjonnan lisäämisestä ja käytännön toimet sen toteuttamiseksi on kovin kaukana toisistaan.

Lähde: SAKL 2.10.2018