Varmt välkomna till Helsingfors traditionella Strömmingsmarknad, som liksom varje år öppnas på Helsingfors Salutorg den första söndagen i oktober. Försäljningstiden för Strömmingsmarknaden 2016 är från söndag till fredag 2‒7 oktober kl. 7‒19 och lördagen 8.10 kl. 7‒15. 

Strömmingsmarknaden har under årens lopp förvandlats från en matmarknad till ett evenemang för allmänheten, som också förevisar mat- och skärgårdskultur, kringprogram och Helsingfors havsnära natur. Evenemanget koordineras i år redan för andra gången av Helsingfors Partitorg, som också ansvarar för utvecklingen av Helsingfors matkulturstrategi. Partitorget har som mål att även i framtiden bibehålla Strömmingsmarknadens traditionella stämning och att stöda fiskarnas levebröd. Strömmingsmarknaden håller på att bli en fest för hela staden och inte bara en traditionell marknad och ett försäljningsevenemang.

Anmälan och tilläggsinformation

Nedan en anmälningsblankett, som ska fyllas i och returneras senast fredagen den 12 augusti 2016 om du vill vara med och delta i att ordna strömmingsfesten.

Information om evenemanget, såsom publikprogrammet, uppdateras på Partitorgets webbplats www.stadinsilakkamarkkinat.fi/se. Vi ger också gärna mer information per telefon eller e-post.

Välkomna än en gång!

Annika Rantanen
producent, Helsingfors Strömmingsmarknad 2016
Helsingfors Partitorget
PL 1000, 00099 Helsingfors stad
040 621 2918
annika.rantanen@hel.fi

Anmälningsblankett för båtplats

Anmälningsblankett för försäljnings stånd

Källa: Strömmingsmarknaden 22.6.2016